ຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງ cytokinesis ແລະ karyokinesis ແມ່ນຫຍັງ?


ຕອບ 1:

ການແບ່ງແກນໃນໄລຍະວົງຈອນຂອງຈຸລັງເອີ້ນວ່າ karyokinesis.

ການແບ່ງ cytoplasm ເພື່ອສ້າງຈຸລັງລູກສາວສອງແຍກຕ່າງຫາກທັນທີຫຼັງຈາກໂຣກ mitosis ຖືກເອີ້ນວ່າ cytokinesis.

Karyokinesis ແມ່ນປະຕິບັດຕາມປົກກະຕິແລ້ວໂດຍ cytokinesis.

ມີທັງ ໝົດ ສີ່ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ karyokinesis ແລະ cytokinesis ແລະພວກມັນມີດັ່ງນີ້:

  1. Karyokinesis: ມັນແມ່ນບາດກ້າວ ທຳ ອິດຂອງໄລຍະ M ຂອງວົງຈອນຈຸລັງ.

Cytokinesis: ມັນແມ່ນບາດກ້າວທີສອງຂອງໄລຍະ M ຂອງວົງຈອນຈຸລັງ.

2. Karyokinesis: ມັນແບ່ງແຍກຫຼັກໃນການປະກອບເປັນສອງລູກສາວ.

Cytokinesis: ມັນແບ່ງປັນ cytoplasm ຂອງຫ້ອງພໍ່ແມ່ເພື່ອປະກອບເປັນຈຸລັງລູກສາວສອງຄົນ.

3. Karyokinesis: ມັນກົງກັບການແຍກໂຄໂມໂຊມຂອງລູກສາວອອກເປັນສອງ nuclei ຂອງລູກສາວ.

Cytokinesis: ສິ່ງນີ້ກົງກັບການແຍກແຍກ nuclei ຂອງລູກສາວອອກເປັນສອງຈຸລັງຂອງລູກສາວ.

4. Karyokinesis: ນີ້ແມ່ນການແຈກຢາຍເອກະສານທາງພັນທຸ ກຳ.

Cytokinesis: ມັນກະແຈກກະຈາຍອະໄວຍະວະຕ່າງໆລວມທັງ nuclei ໃນຈຸລັງລູກສາວ ...

ຂໍຂອບໃຈ ສຳ ລັບ A2A … (ຫວັງວ່າຊ່ວຍໄດ້ຫຼາຍ)


ຕອບ 2:

Karyokinesis:

1. ມັນແມ່ນການແບ່ງແກນທີ່ເກີດຂື້ນຕາມ ລຳ ດັບເຫດການໂຄໂມໂຊມໃນລະຫວ່າງການແບ່ງຈຸລັງ.

2. ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້າງຕັ້ງຂອງ spindle ແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງໂຄໂມໂຊມ.

3. ມັນສາມາດເກີດຂື້ນໂດຍບໍ່ມີ cytokinesis ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.

Cytokinesis:

1. ມັນແມ່ນການແບ່ງແຍກ cytoplasm ທີ່ເກີດຂື້ນຫຼັງຈາກ karyokinesis.

2. microtubes ທີ່ຖີ້ມໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢູ່ທີ່ນີ້, ແຕ່ວ່າບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວໂຄໂມໂຊມ.

3. ມັນບໍ່ສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້ໂດຍບໍ່ມີ karyokinesis.


ຕອບ 3:

Karyokinesis:

1. ມັນແມ່ນການແບ່ງແກນທີ່ເກີດຂື້ນຕາມ ລຳ ດັບເຫດການໂຄໂມໂຊມໃນລະຫວ່າງການແບ່ງຈຸລັງ.

2. ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້າງຕັ້ງຂອງ spindle ແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງໂຄໂມໂຊມ.

3. ມັນສາມາດເກີດຂື້ນໂດຍບໍ່ມີ cytokinesis ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.

Cytokinesis:

1. ມັນແມ່ນການແບ່ງແຍກ cytoplasm ທີ່ເກີດຂື້ນຫຼັງຈາກ karyokinesis.

2. microtubes ທີ່ຖີ້ມໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢູ່ທີ່ນີ້, ແຕ່ວ່າບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວໂຄໂມໂຊມ.

3. ມັນບໍ່ສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້ໂດຍບໍ່ມີ karyokinesis.