ຄວາມແຕກຕ່າງທາງວິທະຍາສາດລະຫວ່າງອາຫານເນົ່າແລະ ໝັກ ແມ່ນຫຍັງ?


ຕອບ 1:

ການເນົ່າເປື່ອຍແມ່ນການຫັນປ່ຽນທີ່ບໍ່ຕ້ອງການເຊິ່ງໃນນັ້ນການລະບາຍອາຍທີ່ບໍ່ດີ, ກິ່ນ ເໝັນ ແລະ ເໜືອ ສິ່ງອື່ນໃດ, ສານພິດແມ່ນຜະລິດຈາກຈຸລິນຊີ. ນີ້ສາມາດເປັນຍ້ອນສ່ວນປະກອບທີ່ບໍ່ດີຫຼືການຕິດເຊື້ອ.

ການ ໝັກ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນ homebrew) ແມ່ນການຫັນປ່ຽນແບບຊີວະພາບເຊິ່ງຄຸນລັກສະນະ, ລົດຊາດແລະແມ່ນແຕ່ຄຸນປະໂຫຍດທາງໂພຊະນາການຂອງອາຫານແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງຈາກເຊື້ອລາ / ເຊື້ອຈຸລິນຊີ