ຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງຄວາມເຂົ້າໃຈແລະການຮູ້ຕົວຈິງແມ່ນຫຍັງ?


ຕອບ 1:

ຄວາມເຂົ້າໃຈ ໝາຍ ເຖິງການຮັບຮູ້ຄວາມ ໝາຍ ທີ່ຕັ້ງໃຈຂອງຜູ້ເວົ້າຫຼືປື້ມທີ່ທ່ານ ກຳ ລັງອ່ານ.

ການຮັບຮູ້ ໝາຍ ຄວາມວ່າການຮູ້ຈັກຄວາມຈິງຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ໃນຄໍາສັບທີ່ງ່າຍດາຍ, ມັນຫມາຍຄວາມວ່າຈະເຂົ້າໃຈຢ່າງຈະແຈ້ງ. ມັນກ່ຽວກັບການຫັນປ່ຽນດ້ານອາລົມທາງດ້ານຮ່າງກາຍ.

ຕົວຢ່າງ:

ທ່ານຈະເຫັນວ່າມັນມີຄວາມ ສຳ ຄັນແນວໃດທີ່ຈະເຂົ້າໃຈວິທະຍາສາດພື້ນຖານໃນໂຮງຮຽນເມື່ອທ່ານຮຽນວິສະວະ ກຳ.