ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຂອບ ກຳ ໄລລວມຍອດຂອງບໍລິສັດແລະຂອບ ກຳ ໄລສຸດທິຂອງມັນແມ່ນຫຍັງ?


ຕອບ 1:

ລາຍໄດ້ລວມ

ກຳ ໄລສຸດທິ

ນິຍາມ

  • ລາຍໄດ້ແມ່ນເງິນທີ່ບໍລິສັດໄດ້ຮັບຈາກລູກຄ້າ ສຳ ລັບການຂາຍສິນຄ້າຫຼືເກັບຄ່າ ທຳ ນຽມບໍລິການ (ເຊັ່ນການໃຫ້ ຄຳ ປຶກສາ, ໄຟຟ້າ, ກົດ ໝາຍ, ການບັນຊີ). ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂດຍກົງແມ່ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບການຂາຍຫລືເກັບຄ່າ ທຳ ນຽມ. ໃນຮ້ານຂາຍຍ່ອຍ / ຂາຍສົ່ງ, ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນປົກກະຕິແລ້ວຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຊື້ສິນຄ້າ, ຄ່າຂົນສົ່ງແລະຄ່າປະກັນໄພຜ່ານແດນ. ໃນບໍລິສັດບໍລິການ, ປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນຄ່າຈ້າງຂອງພະນັກງານທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍກົງໃນການເກັບຄ່າ ທຳ ນຽມ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂດຍກົງເອີ້ນວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ມີຕົວປ່ຽນແປງເພາະວ່າມັນແຕກຕ່າງກັນໃນອັດຕາສ່ວນໂດຍກົງກັບປະລິມານການຂາຍ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເກີນແມ່ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ບໍ່ປ່ຽນແປງຕິດພັນກັບປະລິມານການຂາຍ. ພວກເຂົາຍັງຖືກເອີ້ນວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຄົງທີ່ແລະບໍ່ມີການພົວພັນໂດຍກົງກັບສິນຄ້າ / ບໍລິການທີ່ສະ ເໜີ. ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທົ່ວໄປທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍສະເພາະກັບລາຍໄດ້. ຕົວຢ່າງປົກກະຕິຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເກີນແມ່ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຄອບຄອງ (ຄ່າເຊົ່າ, ພາສີພື້ນຖານ, ການປະກັນໄພຊັບສິນ), ຄ່າບໍລິຫານ (ໄຟຟ້າ) ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການກູ້ຢືມ (ດອກເບ້ຍເງິນກູ້, ຄ່າເຊົ່າລົດ).

ຕອບ 2:

ກຳ ໄລລວມແມ່ນການຂາຍທັງ ໝົດ ຂອງທ່ານລົບຈາກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຂາຍ.

ຖ້າທ່ານຊື້ widget ໃນລາຄາ 1 ໂດລາແລະຂາຍໃນລາຄາ 3 ໂດລາ, ກຳ ໄລທັງ ໝົດ ຂອງທ່ານແມ່ນ $ 2.

ກຳ ໄລສຸດທິແມ່ນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ກຳ ໄລລວມຍອດແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆທັງ ໝົດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ ດຳ ເນີນທຸລະກິດ, ເຊັ່ນວ່າການໂຄສະນາ, ເຄື່ອງອຸປະໂພກ, ແລະເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ. ທັງ ໝົດ ແມ່ນ ຈຳ ເປັນ ສຳ ລັບການ ດຳ ເນີນງານຂອງທຸລະກິດ, ແຕ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງເຄື່ອງມືຂອງທ່ານ. ໂດຍທົ່ວໄປ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຫຼົ່ານີ້ຈະໃຊ້ໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ຊື້ຫລືຂາຍເຄື່ອງມືຕ່າງໆ.

ທ່ານໄດ້ຊື້ເຄື່ອງມືນີ້ໃນລາຄາ 1 ໂດລາແລະຂາຍໃນລາຄາ 3 ໂດລາ ສຳ ລັບ ກຳ ໄລ 2 ໂດລາ. ແຕ່ໃນ ຈຳ ນວນ 2 ໂດລານັ້ນ, ທ່ານຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍໃນ Google AdWords ($ 0.05), ເຄື່ອງໃຊ້ ສຳ ນັກງານ ($ 0.10), Timmi ນັກຮຽນຝຶກຫັດ ($ 0.25), Office Margaritas (0.15) $) ແລະການຝຶກອົບຮົມການລ່ວງລະເມີດທາງເພດຈ່າຍຄ່າຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ລະອຽດອ່ອນ ($ 1.00).

ສະນັ້ນທ່ານມີທັງ ໝົດ $ 0.45 ໃນ… ກຳ ໄລສຸດທິ!