ສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງຈຸດ triple ແລະຈຸດສໍາຄັນ?


ຕອບ 1:

ຈຸດທີສາມ: ອຸນຫະພູມແລະຄວາມກົດດັນທີ່ສານສາມາດມີຢູ່ໃນທັງສາມລັດ (ຕົວຢ່າງແຂງ, ທາດແຫຼວ, ທາດອາຍຜິດ).

ຈຸດ ສຳ ຄັນ: ສະພາບອຸນຫະພູມແລະຄວາມກົດດັນທີ່ຢູ່ຂ້າງເທິງເຊິ່ງອາຍແກສບໍ່ສາມາດຫລອກໄດ້. ທາດແຫຼວທີ່ອີ່ມຕົວແລະທາດອາຍທີ່ອີ່ມຕົວແມ່ນມີຢູ່ທີ່ນີ້

ວິດີໂອ 50 ວິນາທີນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປ່ຽນແປງຂອງ CO2 ເຊິ່ງເປັນ ໜ້າ ທີ່ຂອງຄວາມກົດດັນແລະອຸນຫະພູມ

ຢູ່ p = 73.9 bar, ການຕັ້ງຈຸດ ສຳ ຄັນເກີດຂື້ນທີ່ 31 ອົງສາເຊ. ວິດີໂອຂ້າງເທິງນີ້ສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃນເລື່ອງນີ້


ຕອບ 2:

- ສາມໄລຍະແມ່ນແຂງ, ທາດແຫຼວແລະທາດອາຍ. ມີຄວາມກົດດັນແລະອຸນຫະພູມປະສົມຫຼາຍຢ່າງເຊິ່ງສານສາມາດຢູ່ຮ່ວມກັນເປັນໄລຍະ (ແຂງ - ແຫຼວ) ຫຼື (ທາດແຫຼວ - ທາດອາຍ) ຫຼື (ທາດອາຍ - ແຂງ). ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນມີພຽງແຕ່ການລວມກັນຂອງຄວາມກົດດັນແລະອຸນຫະພູມເທົ່ານັ້ນເຊິ່ງສາມໄລຍະນີ້ສາມາດຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້ (ໄລຍະແຂງ, ທາດແຫຼວແລະທາດອາຍ). ຈຸດນີ້ (ຄວາມກົດດັນແລະອຸນຫະພູມ) ເຊິ່ງສາມໄລຍະນີ້ສາມາດຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້ຖືກເອີ້ນວ່າຈຸດສາມເທົ່າຂອງສານນີ້. ພວກເຮົາຖືກບອກວ່າ (ອາຍແກັສແຫຼວ) ໄລຍະ ສຳ ລັບຄວາມກົດດັນແລະການປະສົມອຸນຫະພູມທີ່ແຕກຕ່າງກັນມີຢູ່ໃນເວລາດຽວກັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນມີຄວາມກົດດັນແລະອຸນຫະພູມປະສົມປະສານທີ່ແນ່ນອນ, ຫລືຈຸດທີ່ເພີ່ມຂື້ນທັງຄວາມກົດດັນຫລືອຸນຫະພູມ, ຫລືທັງສອງຢ່າງ, ບໍ່ໄດ້ ຈຳ ແນກວ່າມັນເປັນທາດແຫຼວຫລືອາຍແກັດ. ໄລຍະດັ່ງກ່າວຖືກເອີ້ນວ່າທາດແຫຼວແບບພິເສດ. ຈຸດນີ້ເອີ້ນວ່າຈຸດ ສຳ ຄັນຂອງສານນີ້.


ຕອບ 3:

ສະບາຍດີ ..... ນໍ້າເຜິ້ງ. ນັ້ນແມ່ນ ຄຳ ຖາມທີ່ດີ. ຈຸດສາມຫລ່ຽມ ຄຳ ທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຢູ່ໃນຄວາມກົດດັນທີ່ ເໝາະ ສົມ "ອຸນຫະພູມທີ່ສາມໄລຍະຢູ່ໃນຄວາມສົມດຸນ". ແລະຈຸດ ສຳ ຄັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ 'ອຸນຫະພູມທີ່ບໍ່ສາມາດ ກຳ ນົດໄລຍະທີ່ຢູ່ໃນຄວາມກົດດັນທີ່ ເໝາະ ສົມ'.

Ex:

ສຳ ລັບນ້ ຳ, ສາມໄລຍະແມ່ນນ້ ຳ ກ້ອນ, ນ້ ຳ ແຫຼວແລະອາຍນ້ ຳ.

ສາມໄລຍະນີ້ຢູ່ໃນຄວາມດຸ່ນດ່ຽງທີ່ອຸນຫະພູມ (ຈຸດສາມຫລ່ຽມ) 273.16 K ແລະຄວາມດັນ 0.006 K. ຈຸດ ສຳ ຄັນເກີດຂື້ນທີ່ອຸນຫະພູມ 647 K ແລະຄວາມກົດດັນຂອງ 218 atm. ໃນຈຸດທີ່ ສຳ ຄັນພວກເຮົາບໍ່ສາມາດ ກຳ ນົດໄດ້ວ່າມັນເປັນຂອງແຫຼວ, ແຂງ, ຫຼືອາຍ.


ຕອບ 4:

ສະບາຍດີ ..... ນໍ້າເຜິ້ງ. ນັ້ນແມ່ນ ຄຳ ຖາມທີ່ດີ. ຈຸດສາມຫລ່ຽມ ຄຳ ທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຢູ່ໃນຄວາມກົດດັນທີ່ ເໝາະ ສົມ "ອຸນຫະພູມທີ່ສາມໄລຍະຢູ່ໃນຄວາມສົມດຸນ". ແລະຈຸດ ສຳ ຄັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ 'ອຸນຫະພູມທີ່ບໍ່ສາມາດ ກຳ ນົດໄລຍະທີ່ຢູ່ໃນຄວາມກົດດັນທີ່ ເໝາະ ສົມ'.

Ex:

ສຳ ລັບນ້ ຳ, ສາມໄລຍະແມ່ນນ້ ຳ ກ້ອນ, ນ້ ຳ ແຫຼວແລະອາຍນ້ ຳ.

ສາມໄລຍະນີ້ຢູ່ໃນຄວາມດຸ່ນດ່ຽງທີ່ອຸນຫະພູມ (ຈຸດສາມຫລ່ຽມ) 273.16 K ແລະຄວາມດັນ 0.006 K. ຈຸດ ສຳ ຄັນເກີດຂື້ນທີ່ອຸນຫະພູມ 647 K ແລະຄວາມກົດດັນຂອງ 218 atm. ໃນຈຸດທີ່ ສຳ ຄັນພວກເຮົາບໍ່ສາມາດ ກຳ ນົດໄດ້ວ່າມັນເປັນຂອງແຫຼວ, ແຂງ, ຫຼືອາຍ.