ຄວາມເທົ່າທຽມກັນ: ຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງການເປັນເຈົ້າຂອງລະຫວ່າງຜູ້ຖືຮຸ້ນແລະການຖືຫຸ້ນຂ້າມແມ່ນຫຍັງ?


ຕອບ 1:

ມັນອາດຈະເປັນຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງນັກລົງທືນໃຫຍ່ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຄອກໃຫຍ່ຈາກສອງບໍລິສັດແລະມີຜົນກະທົບຕໍ່ທັງສອງບໍລິສັດ. (ຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງຂ້າມ).

ເມື່ອປຽບທຽບກັບສອງບໍລິສັດທີ່ເປັນເອກະລາດທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ ສຳ ຄັນເຊິ່ງກັນແລະກັນ (ການຖືຮຸ້ນຂ້າມ).

ໃນກໍລະນີ ໜຶ່ງ, ມັນແມ່ນບຸກຄົນທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ສອງບໍລິສັດແຍກຕ່າງຫາກ. ໃນອີກດ້ານ ໜຶ່ງ, ມີສອງບໍລິສັດແຍກຕ່າງຫາກທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ກັນແລະກັນ.


ຕອບ 2:

ຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດຂ້າມຜ່ານ - ບຸກຄົນທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດທີ່ຖືຮຸ້ນໃນສອງບໍລິສັດຫລືຫຼາຍບໍລິສັດ. ຍົກຕົວຢ່າງ, Mr.X ຖືຫຸ້ນ (ຂະ ໜາດ ໃຫຍ່) ໃນ M / s. ໂຮງງານກັ່ນນ້ ຳ ມັນ Bihar ແລະ M / s. ບໍລິສັດ Hindusthan Communications Ltd.

ຜູ້ຖືຮຸ້ນຂ້າມ - ແມ່ນບໍລິສັດທີ່ຖືຫຸ້ນໃນສອງຫຼືຫຼາຍບໍລິສັດ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ບໍລິສັດການເງິນ M / s.ABC ຖືຫຸ້ນ (ໃຫຍ່) ໃນ M / s. Laxmi ທີ່ຢູ່ອາໃສການເງິນ, M / s. ບໍລິສັດການເງິນຂົນສົ່ງ Hariom Transport Ltd. ແລະ M / s. ບໍລິສັດກູ້ຢືມລົດ Sunrise.