ຄວາມແຕກຕ່າງທາງກົດ ໝາຍ ລະຫວ່າງການລະເລີຍແລະການລະເລີຍແມ່ນຫຍັງ?


ຕອບ 1:

ການລະເລີຍແມ່ນການກະ ທຳ ທີ່ບໍ່ໄດ້ດູແລຄົນທີ່ເຈົ້າເປັນເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ໃນການເບິ່ງແຍງ, ເຊັ່ນ ໜ້າ ທີ່ຂອງພໍ່ແມ່ທີ່ຈະໃຫ້ລູກຂອງພວກເຂົາມີສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຢູ່ອາໃສ.

ການລະເລີຍແມ່ນການລະເມີດພັນທະທາງກົດ ໝາຍ ທີ່ທ່ານມີຕໍ່ຄົນອື່ນ, ເຊັ່ນວ່າ B. ໜ້າ ທີ່ໃນການປະຕິບັດງານລົດຂອງທ່ານດ້ວຍການດູແລທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ.