ຖ້າສອງຄື້ນມີຕົວແທນໂດຍ x = asin (+t + π / 6) ແລະ y = acosωt, ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງໄລຍະໃດລະຫວ່າງສອງຄື້ນ?


ຕອບ 1:

ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, ໃຫ້ສັງເກດວ່າສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນສົມຜົນຄື້ນ. ພວກມັນແມ່ນສົມຜົນຂອງ SHMs, ໜຶ່ງ ຕາມທິດ x ແລະ ໜຶ່ງ ເສັ້ນທາງ y. ມັນຈະງ່າຍທີ່ຈະຊອກຫາຄວາມແຕກຕ່າງຂອງໄລຍະໂດຍໃຊ້ວົງກົມເອກະສານອ້າງອີງແລະອະນຸພາກສ່ວນອ້າງອີງ. ພວກເຮົາເອົາແກນ X ເປັນທິດທາງອ້າງອີງ. ເນື່ອງຈາກວ່າ w ແມ່ນຄືກັນ ສຳ ລັບທັງສອງ SHMs, ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງໄລຍະແມ່ນຄືກັນຕະຫຼອດເວລາ. ໃຫ້ພວກເຮົາໃຊ້ເວລາ t = 0. ສາຍທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ອະນຸພາກການອ້າງອີງ ສຳ ລັບການເຄື່ອນໄຫວຈາກ x ຫາຕົ້ນ ກຳ ເນີດກາຍເປັນມຸມຂອງ pi / 3, ຕັ້ງແຕ່ຢູ່ t = 0 x = asin (pi / 6) = acos (pi / 3 ) ແມ່ນ. ສຳ ລັບ y ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ t = 0, y = a. ນີ້ ໝາຍ ຄວາມວ່າສາຍເຊື່ອມຕໍ່ອະນຸພາກການອ້າງອີງເຖິງຕົ້ນ ກຳ ເນີດກາຍເປັນມຸມຂອງ (pi / 2) ກັບທິດທາງອ້າງອີງ.

ສະນັ້ນ, ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງໄລຍະ = (pi / 2) - (pi / 3) = (pi / 6).