ຖ້າອະນຸພາກເລີ່ມຕົ້ນຍ້າຍຈາກ ຕຳ ແໜ່ງ ກາງ, ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງໄລຍະໃດລະຫວ່າງການຍ້າຍແລະການເລັ່ງ?


ຕອບ 1:

ມັນບໍ່ແມ່ນແບບນັ້ນ. ພວກເຮົາໃຊ້ ຄຳ ວ່າ "ຄວາມແຕກຕ່າງໃນໄລຍະ" ເພື່ອອະທິບາຍຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ຕຳ ແໜ່ງ ເລີ່ມຕົ້ນຂອງສອງວັດຖຸທີ່ຂຶ້ນກັບການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຄວາມກົມກຽວກັນງ່າຍດາຍ.

ສົມມຸດວ່າວັດຖຸໃດ ໜຶ່ງ ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍໄລຍະ Q ແລະຖືກຕ້ອງກັບ SHM. ໃຫ້ໂທຫາມັນ:

x = A * ບາບ (wt + Q)

ໃນສົມຜົນນີ້, A ແມ່ນຄວາມກວ້າງຂອງຄື້ນ, w ແມ່ນຄວາມຖີ່ຂອງມຸມ, t ແມ່ນເວລາທີ່ຜ່ານໄປ, ແລະ Q ແມ່ນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ. ໃນທີ່ນີ້ທ່ານສາມາດຄິດໄລ່ ຕຳ ແໜ່ງ ຂອງອະນຸພາກໂດຍການປ້ອນຕົວແປ A, w, t ແລະ Q x.

ຖ້າວັດຖຸອື່ນຜ່ານ SHM ແຕ່ດຽວນີ້ເລີ່ມຈາກ ຕຳ ແໜ່ງ ສູນ, ສິ່ງນີ້ສາມາດສະແດງໂດຍສົມຜົນຕໍ່ໄປນີ້:

x '= A * ບາບ wt

ນີ້ແມ່ນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນ "0" ແລະສັນຍາລັກອື່ນໆມີຄວາມ ໝາຍ ທຳ ມະດາ. ສະນັ້ນ x 'ບົ່ງບອກ ຕຳ ແໜ່ງ ຂອງສ່ວນປະກອບຕະຫຼອດເວລາ.

ສະນັ້ນຖ້າທ່ານສົງໄສວ່າໄລຍະແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສອງ SHMs ແມ່ນຫຍັງ, ຂ້ອຍຈະເວົ້າວ່າມັນແມ່ນ "Q".

PS ຂ້ອຍບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຂ້ອຍເຂົ້າໃຈ ຄຳ ຖາມ. ການເລັ່ງແລະການຍ້າຍຖິ່ນຖານບໍ່ສາມາດມີຄວາມແຕກຕ່າງໄລຍະ ໜຶ່ງ.


ຕອບ 2:

Inthecaseofsimpleharmonicmotion,thephasedifferenceisπradiansor180degrees.In the case of simple harmonic motion, the phase difference is \pi radians or 180 degrees.

ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງຄິດໄລ່, ມັນເປັນຕົວຊີ້ບອກວ່າທິດທາງຂອງການເລັ່ງແມ່ນຄືກັນກັບທິດທາງຂອງ ກຳ ລັງການຟື້ນຟູທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບການຍ້າຍຖິ່ນຖານ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທັງສາມຢ່າງແມ່ນມີສັດສ່ວນຍົກເວັ້ນແຕ່ເຄື່ອງ ໝາຍ: F = ma, F = kx, ເຊິ່ງ F ແມ່ນແຮງ, a ແມ່ນການເລັ່ງ, m ແມ່ນມວນ, k ແມ່ນພາກຮຽນ spring ຄົງທີ່ (ໃນກໍລະນີທີ່ມີພາກຮຽນ spring ທີ່ ເໝາະ ສົມ) ແລະ x ແມ່ນຍ້າຍ.