ຖ້າ 2,4,6 ແລະ 9 ແມ່ນຕົວເລກຂອງຕົວເລກສອງຕົວເລກສອງຕົວເລກ, ມັນມີຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານບວກ ໜ້ອຍ ທີ່ສຸດລະຫວ່າງເລກເຕັມແມ່ນຫຍັງ?


ຕອບ 1:

ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຕອບ ຄຳ ຖາມທົ່ວໄປທີ່ສຸດເພື່ອໃຫ້ອາຈານສອນຄະນິດສາດຍິ້ມ.

ສົມມຸດວ່າທ່ານມີສີ່ຕົວເລກທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະຕ້ອງການສ້າງຕົວເລກສອງຕົວເລກທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງທາງບວກນ້ອຍທີ່ສຸດ. ໃຫ້ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງສອງຕົວເລກສອງຕົວເລກແມ່ນ

10a + b (ມີສິບເທົ່າແລະຂເທົ່າກັບໂຕເລກ).

ໃຫ້ໂທຫາເບີອື່ນອີກ 10 c + ງ.

ຕັ້ງແຕ່ 10a + b> 10c + d,

ແລະຕົວເລກທັງ ໝົດ ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ, ແນ່ນອນ a> c.

ຄວາມແຕກຕ່າງໃນທາງບວກແມ່ນ

10a + b- (10c + d) = 10a-10c + bd = 10 (ac) + (bd).

10 (ac)> = 10. ແລະ. -10

ການເພີ່ມຂື້ນຂອງ 1 ໃນ (ac) ເຮັດໃຫ້ການເພີ່ມຂື້ນ 10 ໃນ 10 (ac),

ແລະມັນມີຂະ ໜາດ ໃຫຍ່ກ່ວາຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານບວກລະຫວ່າງສອງຕົວເລກ, ສະນັ້ນໃຫ້ (ac) ນ້ອຍເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້.

ຫລັງຈາກນັ້ນພວກເຮົາຕ້ອງການ (bd) ໃກ້ເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ -10.

ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຊອກຫາຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດລະຫວ່າງສອງຕົວເລກແລະເລືອກສອງທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດຄືກັບ (ຕົວເລກໃຫຍ່ກວ່າສອງຕົວເລກເຫຼົ່ານີ້) ແລະ b (ນ້ອຍກວ່າ). ໃນກໍລະນີທີ່ມີສາຍ, ພວກເຮົາຊອກຫາຕົວເລກ ສຳ ລັບເຄື່ອງ ສຳ ອາງ tiNo9aqe. ໃນຖານະທີ່ເປັນເຄື່ອງຜູກຂາດ, ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ຕົວເລກສອງຕົວທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກ ຄຳ ນຶງເຖິງຕົວເລກສິບໃຫ້ຫ່າງໄກເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້. ຖ້າຄູ່ກາງຖືກຜູກມັດດ້ວຍຕົວເລກທີ່ຢູ່ໃນຄໍາສັ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດ, ມັນຈະແກ້ໄຂບັນຫາ. ຖ້າສອງຂຸມນັ້ນຖືກມັດຢູ່ປາຍ ສຳ ລັບຄວາມແຕກຕ່າງກັນເລັກນ້ອຍ, ພວກເຮົາຈະຮອດຈຸດສຸດທ້າຍ.

ເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ເລືອກຕົວເລກໃດທີ່ຄວນຈະເປັນສິບ, ພວກເຮົາພຽງແຕ່ຈັບເອົາຕົວເລກໃຫຍ່ (a ຂອງພວກເຮົາ) ກັບຕົວເລກນ້ອຍທີ່ສຸດ (b ຂອງພວກເຮົາ). ໃນວິທີການນີ້ ac ຈະມີຂະຫນາດນ້ອຍເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ແລະ bd ຈະ "ບໍ່ດີເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້".

ຖ້າຂ້ອຍຜິດ, ໃຫ້ຂ້ອຍຮູ້ດ້ວຍຕົວຢ່າງການຕອບໂຕ້.


ຕອບ 2:

ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄວາມແຕກຕ່າງທາງບວກທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດລະຫວ່າງເລກເຕັມ, ຕົວເລກສອງຕົວຕ້ອງໃກ້ຄຽງເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້.

ທຳ ອິດ, ພິຈາລະນາເລກສິບຕົວເລກ. ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄວາມແຕກຕ່າງເລັກນ້ອຍ, ຕົວເລກສອງຕົວເລກສາມາດເປັນ 2,4 ຫຼື 4.6

ຈາກນັ້ນໃຫ້ເບິ່ງເລກ ໜ່ວຍ. ໃນກໍລະນີຂອງ 2.4, ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດສາມາດໄດ້ຮັບກັບ 46-22, ເຊິ່ງເທົ່າກັບ 17

ໃນກໍລະນີຂອງ 4,6, ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດສາມາດໄດ້ຮັບໂດຍ 62-49, ເຊິ່ງແມ່ນ 13

ດັ່ງນັ້ນທັງສອງຕົວເລກທັງ ໝົດ ຄວນຈະເປັນ 62 ແລະ 49, ແລະຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດແມ່ນ 13