ຂ້ອຍໄດ້ລົງທະບຽນຮຽນໃນວິທະຍາໄລຂອງຂ້ອຍແລະມີການກ່າວວ່າມັນແມ່ນການບັນຍາຍຫລືການ ສຳ ມະນາ. ມັນແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?


ຕອບ 1:

ການບັນຍາຍແມ່ນການບັນຍາຍໂດຍອາຈານໃຫ້ນັກຮຽນກຸ່ມໃຫຍ່.

ການ ສຳ ມະນາແມ່ນຫ້ອງຮຽນທີ່ມີຂະ ໜາດ ນ້ອຍກວ່າແລະມີການໂຕ້ຕອບກັນ. ມະຫາວິທະຍາໄລຂອງຂ້ອຍຄາດວ່າຈະອ່ານເອກະສານທີ່ ກຳ ນົດໄວ້ແລະກຽມພ້ອມທີ່ຈະສົນທະນາແລະສົນທະນາສິ່ງທີ່ເຮົາອ່ານ. ອາຈານສອນບາງຄົນຍິນດີທີ່ຈະໃຫ້ໂອກາດນັກສຶກສາ ນຳ ພາການ ສຳ ມະນາ, ສະນັ້ນຜູ້ ນຳ ອາທິດນີ້ຕ້ອງໄດ້ກຽມພ້ອມເປັນພິເສດເພື່ອ ນຳ ພາການສົນທະນາໄປສູ່ພື້ນທີ່ທີ່ ໜ້າ ສົນໃຈໂດຍມີ ຄຳ ຖາມທີ່ດີ. ອາຈານສອນບາງຄົນກົ້ມຂາບເບິ່ງຜູ້ຄົນເຂົ້າຮ່ວມ. ບາງຄັ້ງພວກເຂົາຊີ້ ນຳ ການສົນທະນາກັບບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາຂຽນລົງ, ຫລືເພີ່ມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ເອົາຫົວຂໍ້ທີ່ເກີນຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາ. ຄົນອື່ນມັກການຕັດແລະກະຕຸ້ນຂອງການໂຕ້ຕອບແບບສົນທະນາແລະຈະມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເຕັມສ່ວນແລະຄາດຫວັງວ່າທ່ານຈະເປັນຄົນເຊັ່ນກັນ.

ຕາມກົດລະບຽບ, ທ່ານໃຫ້ການບັນຍາຍຫຼາຍໆຄັ້ງ ສຳ ລັບແຕ່ລະກອງປະຊຸມ. ຖ້າຫ້ອງຮຽນຖືກແບ່ງອອກເປັນກຸ່ມ ສຳ ມະນາກອນນ້ອຍໆ, ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງເຂົ້າຮ່ວມໃນກຸ່ມ ສຳ ມະນາຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນ, ບໍ່ແມ່ນທຸກບ່ອນໃນຕາຕະລາງເວລາທີ່ ສຳ ມະນາຕັ້ງຢູ່. ອາຈານສອນຂອງທ່ານຄວນເຮັດໃຫ້ຈະແຈ້ງຂື້ນເມື່ອຫຼັກສູດເລີ່ມຕົ້ນ.