"ຂ້ອຍບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າເຈົ້າ ກຳ ລັງເວົ້າຫຍັງ", "ຂ້ອຍບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າເຈົ້າ ກຳ ລັງເວົ້າຫຍັງຢູ່." ແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສອງ ຄຳ ເວົ້າ?


ຕອບ 1:

ຂ້ອຍບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າເຈົ້າເວົ້າຫຍັງ = ຜິດ

ຂ້ອຍບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າເຈົ້າເວົ້າຫຍັງ = ຖືກຕ້ອງ

  • 'ເຂົ້າໃຈ' ແມ່ນພະຍັນຊະນະສາມຂາ / ບໍ່ປະຕິບັດ. ຄຳ ກິລິຍາສະຖິດແມ່ນ ຄຳ ກິລິຍາທາງດ້ານອາລົມເຊິ່ງປົກກະຕິສະແດງເຖິງລັດຫຼາຍກ່ວາການກະ ທຳ. ພະຍັນຊະນະການເຄື່ອນໄຫວອື່ນໆປະກອບມີ: ຮູ້, ເຊື່ອ, ຈື່, ຮູ້, ປະເມີນ ...

ມັນຈະເປັນເລື່ອງຜິດ ທຳ ມະດາທີ່ຈະເວົ້າ:

ຂ້ອຍຮູ້ / ເຊື່ອ / ຈື່ / ຮັບຮູ້ / ຮູ້ຄຸນຄ່ານີ້.

ແທນທີ່ຈະ, ພຽງແຕ່ໃຊ້ຂອງຂວັນ:

ຂ້ອຍຮູ້ / ເຊື່ອ / ຈື່ / ຮັບຮູ້ / ຮູ້ຄຸນຄ່ານີ້.

ແນ່ນອນ, "ຄວາມເຂົ້າໃຈ" ຍັງສາມາດເປັນນາມສະກຸນ:

  • ທ່ານມີຄວາມເຂົ້າໃຈດີກ່ຽວກັບໄວຍາກອນນີ້.

ຫຼື gerund:

  • ການເຂົ້າໃຈໄວຍາກອນນີ້ສາມາດເປັນເລື່ອງຍາກຫຼາຍ.

ຕອບ 2:

ມັນ ໝາຍ ຄວາມວ່າສິ່ງທີ່ ສຳ ຄັນແມ່ນສິ່ງດຽວກັນ, ແຕ່ມັນກໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ແປກໆ. "ຂ້ອຍບໍ່ເຂົ້າໃຈ ຄຳ ເວົ້າທີ່ເຈົ້າເວົ້າ" ໝາຍ ຄວາມວ່າມັນແມ່ນຄວາມຜິດຂອງເຈົ້າໃນຖານະຜູ້ຟັງຖ້າເຈົ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ຖືກເວົ້າ. ເພາະສະນັ້ນຜູ້ເວົ້າຈຶ່ງຈະອະທິບາຍ ຄຳ ຖາມຄືນ ໃໝ່ ໃນວິທີທີ່ງ່າຍກວ່າທີ່ຈະເຂົ້າໃຈຫຼືອະທິບາຍໂດຍລະອຽດກວ່າ.

"ຂ້ອຍບໍ່ເຂົ້າໃຈ ຄຳ ເວົ້າທີ່ເຈົ້າເວົ້າ" ໝາຍ ຄວາມວ່າໃນຖານະຜູ້ຟັງທ່ານສາມາດເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ຖືກເວົ້າໄດ້ຢ່າງສົມບູນ, ແຕ່ວ່າຜູ້ເວົ້ານັ້ນບໍ່ຄ່ອຍຈະແຈ້ງຫຼືເວົ້າບໍ່ໄດ້. ເມື່ອຂ້ອຍໃຊ້ປະໂຫຍກນີ້ບາງຄັ້ງຂ້ອຍກໍ່ເພີ່ມວ່າ:“ ເຈົ້າສາມາດໄປຮອດຈຸດນັ້ນໄດ້ບໍ?” ເພາະວ່າຜູ້ເວົ້າບໍ່ຍອມເວົ້າແລະຫຼອກລວງຈາກຫົວຂໍ້ສົນທະນາ. ຖ້າຜູ້ເວົ້າເວົ້າໂດຍສະເພາະ, ຂ້ອຍກໍ່ສາມາດເພີ່ມ, "ສະ ໜອງ ໃຫ້ທ່ານມີຈຸດ".


ຕອບ 3:

ມັນ ໝາຍ ຄວາມວ່າສິ່ງທີ່ ສຳ ຄັນແມ່ນສິ່ງດຽວກັນ, ແຕ່ມັນກໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ແປກໆ. "ຂ້ອຍບໍ່ເຂົ້າໃຈ ຄຳ ເວົ້າທີ່ເຈົ້າເວົ້າ" ໝາຍ ຄວາມວ່າມັນແມ່ນຄວາມຜິດຂອງເຈົ້າໃນຖານະຜູ້ຟັງຖ້າເຈົ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ຖືກເວົ້າ. ເພາະສະນັ້ນຜູ້ເວົ້າຈຶ່ງຈະອະທິບາຍ ຄຳ ຖາມຄືນ ໃໝ່ ໃນວິທີທີ່ງ່າຍກວ່າທີ່ຈະເຂົ້າໃຈຫຼືອະທິບາຍໂດຍລະອຽດກວ່າ.

"ຂ້ອຍບໍ່ເຂົ້າໃຈ ຄຳ ເວົ້າທີ່ເຈົ້າເວົ້າ" ໝາຍ ຄວາມວ່າໃນຖານະຜູ້ຟັງທ່ານສາມາດເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ຖືກເວົ້າໄດ້ຢ່າງສົມບູນ, ແຕ່ວ່າຜູ້ເວົ້ານັ້ນບໍ່ຄ່ອຍຈະແຈ້ງຫຼືເວົ້າບໍ່ໄດ້. ເມື່ອຂ້ອຍໃຊ້ປະໂຫຍກນີ້ບາງຄັ້ງຂ້ອຍກໍ່ເພີ່ມວ່າ:“ ເຈົ້າສາມາດໄປຮອດຈຸດນັ້ນໄດ້ບໍ?” ເພາະວ່າຜູ້ເວົ້າບໍ່ຍອມເວົ້າແລະຫຼອກລວງຈາກຫົວຂໍ້ສົນທະນາ. ຖ້າຜູ້ເວົ້າເວົ້າໂດຍສະເພາະ, ຂ້ອຍກໍ່ສາມາດເພີ່ມ, "ສະ ໜອງ ໃຫ້ທ່ານມີຈຸດ".


ຕອບ 4:

ມັນ ໝາຍ ຄວາມວ່າສິ່ງທີ່ ສຳ ຄັນແມ່ນສິ່ງດຽວກັນ, ແຕ່ມັນກໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ແປກໆ. "ຂ້ອຍບໍ່ເຂົ້າໃຈ ຄຳ ເວົ້າທີ່ເຈົ້າເວົ້າ" ໝາຍ ຄວາມວ່າມັນແມ່ນຄວາມຜິດຂອງເຈົ້າໃນຖານະຜູ້ຟັງຖ້າເຈົ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ຖືກເວົ້າ. ເພາະສະນັ້ນຜູ້ເວົ້າຈຶ່ງຈະອະທິບາຍ ຄຳ ຖາມຄືນ ໃໝ່ ໃນວິທີທີ່ງ່າຍກວ່າທີ່ຈະເຂົ້າໃຈຫຼືອະທິບາຍໂດຍລະອຽດກວ່າ.

"ຂ້ອຍບໍ່ເຂົ້າໃຈ ຄຳ ເວົ້າທີ່ເຈົ້າເວົ້າ" ໝາຍ ຄວາມວ່າໃນຖານະຜູ້ຟັງທ່ານສາມາດເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ຖືກເວົ້າໄດ້ຢ່າງສົມບູນ, ແຕ່ວ່າຜູ້ເວົ້ານັ້ນບໍ່ຄ່ອຍຈະແຈ້ງຫຼືເວົ້າບໍ່ໄດ້. ເມື່ອຂ້ອຍໃຊ້ປະໂຫຍກນີ້ບາງຄັ້ງຂ້ອຍກໍ່ເພີ່ມວ່າ:“ ເຈົ້າສາມາດໄປຮອດຈຸດນັ້ນໄດ້ບໍ?” ເພາະວ່າຜູ້ເວົ້າບໍ່ຍອມເວົ້າແລະຫຼອກລວງຈາກຫົວຂໍ້ສົນທະນາ. ຖ້າຜູ້ເວົ້າເວົ້າໂດຍສະເພາະ, ຂ້ອຍກໍ່ສາມາດເພີ່ມ, "ສະ ໜອງ ໃຫ້ທ່ານມີຈຸດ".