ທ່ານຈະອະທິບາຍຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງໄວຣັດຄອມພິວເຕີແລະແມ່ພະຍາດໃຫ້ກັບເດັກນ້ອຍແນວໃດ?


ຕອບ 1:

ໄວຣັດແມ່ນສິ່ງຂອງຄອມພິວເຕີເລັກນ້ອຍທີ່ຕິດກັບເກມຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານສົ່ງເກມໃຫ້ ໝູ່ ຂອງທ່ານ, ມັນກໍ່ຈະເລີ່ມຄືນ ໃໝ່ ແລະຖືກຕື່ມໃສ່ເກມຕໍ່ໄປ.

ແມ່ພະຍາດແມ່ນສິ່ງຂອງໂປແກຼມຄອມພິວເຕີ້ທີ່ເລີ່ມຕົ້ນແລະພະຍາຍາມຊອກຫາຄອມພິວເຕີ້ອື່ນທີ່ສຽບໃສ່ຫຼືສົ່ງອີເມວໃຫ້ຕົວເອງເພື່ອເພື່ອນຂອງພວກເຮົາຄິດວ່າທ່ານໄດ້ສົ່ງເກມ ໃໝ່ ໃຫ້ລາວ.


ຕອບ 2:

ຄວາມແຕກຕ່າງແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຂຽນຂື້ນມາ. ໃນຂະນະທີ່ເຊື້ອໄວຣັສຖືກຄາດວ່າຈະເຮັດແບບ ໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ ເໝາະ ສົມກັບລະຫັດເຈົ້າພາບ, ແມ່ພະຍາດແມ່ນພົບຫຼາຍທີ່ສຸດ.

ທ່ານມີເຫດຜົນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ສຳ ລັບການມີຢູ່. ທັງໄວຣັສແລະແມ່ທ້ອງສາມາດບັນຈຸຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ບໍ່ມີຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ຫລືຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ. [1]

ໝາຍ ເຫດ

[1] http: //csrc.nist.gov/nissc/2000 / ...


ຕອບ 3:

ຄວາມແຕກຕ່າງແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຂຽນຂື້ນມາ. ໃນຂະນະທີ່ເຊື້ອໄວຣັສຖືກຄາດວ່າຈະເຮັດແບບ ໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ ເໝາະ ສົມກັບລະຫັດເຈົ້າພາບ, ແມ່ພະຍາດແມ່ນພົບຫຼາຍທີ່ສຸດ.

ທ່ານມີເຫດຜົນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ສຳ ລັບການມີຢູ່. ທັງໄວຣັສແລະແມ່ທ້ອງສາມາດບັນຈຸຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ບໍ່ມີຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ຫລືຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ. [1]

ໝາຍ ເຫດ

[1] http: //csrc.nist.gov/nissc/2000 / ...