ວິທີການເວົ້າຂ້ອຍຄືກັນໃນພາສາຍີ່ປຸ່ນ


ຕອບ 1:

wat も "watashi mo" ຕົວມັນເອງແມ່ນເປັນກາງ. ມັນອາດຈະເປັນທາງການຫລືບໍ່ເປັນທາງການຂື້ນກັບສະຖານະການ ..

・ ຖ້າທ່ານ ກຳ ລັງລົມກັບ CEO ຂອງທ່ານ, ທ່ານອາດຈະບໍ່ສຸພາບຖ້າທ່ານບໍ່ລະວັງ.

ຊີອີໂອ: 度 ((こんど) ゴををを K K K K K ond ond ond ond ond ond ond ond ond ond ond ond ond ond ond ond ond ond ond ond ond ond ond ond ond ond ond ond ond ond ond ond ond ond ond ond ond ond ຂ້ອຍຈະໄປກິນກgolfອບ.

ເຈົ້າ: 私も。 "Watashi-mo." ຂ້ອຍ​ຄື​ກັນ.

ນີ້ແມ່ນຫຍາບຄາຍຕໍ່ CEO ຂອງທ່ານ. ທ່ານໃຫ້ຕົວເອງຢູ່ໃນອັນດັບດຽວກັນກັບລາວ / ນາງ. ເຈົ້າຄວນເວົ້າ私もです。 "Watashi mo desu." ຂ້ອຍຄືກັນ, sir / ma'am.

CEO:: ょっと、 トイイ Ch Ch "Chotto, toiré." ຂ້ອຍຈະໄປຫ້ອງພັກຜ່ອນ.

ເຈົ້າ: 私も。 "Watashi-mo." ຂ້ອຍ​ຄື​ກັນ.

ນີ້ບໍ່ແມ່ນຫຍາບຄາຍ. ທ່ານບໍ່ ຈຳ ເປັນຕ້ອງເຄົາລົບການຕັດສິນໃຈຂອງ CEO ທີ່ຈະໄປຫ້ອງພັກຜ່ອນ.

・ ຖ້າຜູ້ຟັງແມ່ນເພື່ອນຂອງທ່ານ, ທ່ານອາດຈະສຸພາບເກີນໄປຂຶ້ນກັບເພດຂອງທ່ານ.

ຖ້າທ່ານເປັນເພດຍິງ, 私もມີ ອຳ ນາດສູງສຸດໂດຍບໍ່ ຄຳ ນຶງເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອາຍຸ. ມັນສຸພາບຮຽບຮ້ອຍແລະເປັນຄົນ ທຳ ມະດາ.

ຖ້າທ່ານເປັນຜູ້ຊາຍ, ການໃຊ້私もກັບເພື່ອນຂອງທ່ານແມ່ນຖືກກະທົບແລະຫ່າງໄກ. b ぼぼく) b "boku mo" ຫຼືおれも "oré mo" ແມ່ນການສະແດງອອກທີ່ເປັນມິດ.


ຕອບ 2:

ຕົວ ໜັງ ສື“ 私” ເປັນພາສາຄົນ ທຳ ອິດທີ່ອ່ານທົ່ວໄປວ່າ“ watashi” ຫຼື“ watakushi”.

ໃນຖານະເປັນ“ watashi” ມັນຖືກ ນຳ ໃຊ້ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ໂດຍຜູ້ຍິງໃນສະຖານທີ່ທີ່ເປັນທາງການຫຼືແບບ ທຳ ມະດາ, ແຕ່ມັນກໍ່ອາດຈະຖືກ ນຳ ໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການໂດຍຜູ້ຊາຍ.

ໃນຖານະເປັນ“ watakushi” ມັນຄາດວ່າຈະມີຮູບແບບຫຼາຍຢ່າງ ສຳ ລັບເພດ.

ຍ້ອນວ່າມັນສາມາດອ່ານທັງສອງທາງ, ຄຳ ຕອບແມ່ນ“ ບາງທີ”. ຄືກັນກັບພາສາຍີ່ປຸ່ນ, ມັນຂື້ນກັບສະພາບການ.

もも ໝາຍ ຄວາມວ່າ "ຂ້ອຍຄືກັນ".