ວິທີການເຮັດໃຫ້ຫ້ອງຮຽນຂັບຢູ່ໃນຈາວາ


ຕອບ 1:

ຫ້ອງຮຽນວັດຖຸມີຢູ່ໃນ java.langpackage. ທຸກໆຊັ້ນຮຽນໃນ Java ແມ່ນໄດ້ມາໂດຍກົງຫລືໂດຍທາງອ້ອມຈາກຊັ້ນວັດຖຸ. ຖ້າຫ້ອງຮຽນບໍ່ຂະຫຍາຍຫ້ອງຮຽນອື່ນ, ມັນແມ່ນຊັ້ນເດັກໂດຍກົງແລະຖ້າຂະຫຍາຍຫ້ອງຮຽນອື່ນມັນກໍ່ແມ່ນມາຈາກທາງອ້ອມ. ສະນັ້ນວິທີການ Class object ມີໃຫ້ກັບທຸກໆ Java class. ດັ່ງນັ້ນ Class Class ເຮັດ ໜ້າ ທີ່ເປັນຮາກຖານຂອງມໍລະດົກໃນ Java Program ໃດໆ.