ວິທີການທີ່ຈະໄດ້ຮັບການບິນໃນ pokemon emerald


ຕອບ 1:

ຄ້າຍຄືກັນກັບPokémon Ruby ແລະ Sapphire, HM02 Fly ແມ່ນໄດ້ຮັບໃນໄວໆນີ້ຫຼັງຈາກການເກັບກູ້ສະຖາບັນດິນຟ້າອາກາດຂອງທີມງານຄົນຊົ່ວຮ້າຍ; ຄູ່ແຂ່ງຂອງທ່ານ, ພຶດສະພາ / Brendan (ຂຶ້ນກັບເພດຂອງຕົວລະຄອນຂອງທ່ານ) ຈະທ້າທາຍທ່ານໃຫ້ມີການຕໍ່ສູ້ທາງນ້ອຍທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງສະຖາບັນ. ເມື່ອເອົາຊະນະແລ້ວ, ລາວ / ນາງຈະໃຫ້ HM ສຳ ລັບ Fly.