ທ່ານບອກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄວາມບໍ່ ໝັ້ນ ຄົງແລະຄວາມຮັກແນວໃດ?


ຕອບ 1:

ນັບຕັ້ງແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ແຕ່ງງານກັນເປັນເວລາດົນນານ, ຂ້າພະເຈົ້າຄັດຄ້ານ ຄຳ ຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານ.

ປະສົບການຂອງຄວາມຮັກຂອງຂ້ອຍແມ່ນມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາທັງສອງເຂັ້ມແຂງແລະປອດໄພກວ່າ, ບໍ່ອ່ອນແອແລະມີຄວາມປອດໄພ ໜ້ອຍ. ຄວາມຮັກທີ່ແທ້ຈິງເຮັດໃຫ້ມີການສົມທົບກັນເຊິ່ງ 1 + 1 ບໍ່ເທົ່າກັບ 2, ແຕ່ແທນທີ່ຈະເປັນ 4 ຫຼື 10 ຫຼື 1783 ຫຼືບໍ່ມີຂອບເຂດ.

ເມື່ອທ່ານຮູ້ສຶກອ່ອນແອແລະມີຄວາມສ່ຽງ, ຈະມີການພົວພັນຂອງທ່ານຫຼາຍຂື້ນ.