ເຈົ້າຈະບອກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງ hypRI ແລະໂຣກ hypomania / bipolar ທໍາມະຊາດແນວໃດ?


ຕອບ 1:
ອີງຕາມການ ສຳ ຫຼວດຂອງສະມາຄົມໂລກຊຸດໂຊມແລະໂຣກຊຶມເສົ້າແຫ່ງຊາດ (DMDA), 69 ເປີເຊັນຂອງຄົນເຈັບທີ່ເປັນພະຍາດບ້າບີແມ່ນຖືກກວດພົບໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ແລະຫຼາຍກວ່າ ໜຶ່ງ ສ່ວນສາມຍັງຄົງຖືກວິນິດໄສເປັນເວລາ 10 ປີຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. ກັບພະຍາດ bipolar ພົບເຫັນເວລາສະເລ່ຍຂອງ 5,7 ປີນັບແຕ່ການກວດຫາໂຣກຜິດໃນເບື້ອງຕົ້ນເພື່ອແກ້ໄຂການບົ່ງມະຕິ 14, ໃນຂະນະທີ່ການສຶກສາອີກລາຍງານວ່າຄົນເຈັບໄດ້ຮັບການກວດວິນິດໄສໂດຍສະເລ່ຍ 7,5 ປີ.

Nih

ຖາວອນ


ຕອບ 2:
ບົດສະຫຼຸບ: ອັດຕາຂອງ hypomania ທີ່ເກີດຈາກການຕ້ານອາການຊຶມເສົ້າໃນການຊຶມເສົ້າທີ່ສໍາຄັນແມ່ນຢູ່ໃນອັດຕາການກວດຫາໂຣກຜິດປົກກະຕິຂອງໂຣກຊຶມເສົ້າທີ່ເປັນໂຣກຄໍຕີບ. ຄົນເຈັບທີ່ມີອາການຊຶມເສົ້າທີ່ປະສົບກັບໂຣກພູມຕ້ານທານອາການຊຶມເສົ້າແມ່ນເປັນໂຣກຜີວ ໜັງ.

ຢາຕ້ານອາການຊຶມເສົ້າທີ່ເກີດຈາກ hypomania ຫຼືຢາຕ້ານອາການຊຶມເສົ້າທີ່ເກີດຈາກ ADHD ...


ຕອບ 3:
ບົດສະຫຼຸບ: ອັດຕາຂອງ hypomania ທີ່ເກີດຈາກການຕ້ານອາການຊຶມເສົ້າໃນການຊຶມເສົ້າທີ່ສໍາຄັນແມ່ນຢູ່ໃນອັດຕາການກວດຫາໂຣກຜິດປົກກະຕິຂອງໂຣກຊຶມເສົ້າທີ່ເປັນໂຣກຄໍຕີບ. ຄົນເຈັບທີ່ມີອາການຊຶມເສົ້າທີ່ປະສົບກັບໂຣກພູມຕ້ານທານອາການຊຶມເສົ້າແມ່ນເປັນໂຣກຜີວ ໜັງ.

ຢາຕ້ານອາການຊຶມເສົ້າທີ່ເກີດຈາກ hypomania ຫຼືຢາຕ້ານອາການຊຶມເສົ້າທີ່ເກີດຈາກ ADHD ...