ທ່ານຮັບຮູ້ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ AFib ແລະ palpitations ທີ່ບໍ່ມີອັນຕະລາຍແນວໃດ?


ຕອບ 1:

ມີພຽງທາງດຽວເທົ່ານັ້ນ; ຈັງຫວະຫົວໃຈຂອງທ່ານຕ້ອງຖືກບັນທຶກໃນໄລຍະການເຕັ້ນຂອງ palpitations. ນາງພະຍາບານຫຼືທ່ານ ໝໍ ທີ່ມີປະສົບການສາມາດ ກຳ ນົດເລື່ອງນີ້ດ້ວຍຄວາມແນ່ນອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍການຮູ້ສຶກ ກຳ ມະຈອນປະມານ 1 ນາທີ. ເຖິງແມ່ນວ່າມີການບົ່ງມະຕິທີ່ ໜ້າ ສົງໄສ, ການບົ່ງມະຕິທີ່ ສຳ ຄັນນີ້ຕ້ອງການການຢືນຢັນກັບ EKG (ສຳ ຄັນເພາະວ່າມັນຮ້າຍແຮງແລະສາມາດເປີດເຜີຍພະຍາດຫົວໃຈທີ່ມີໂຄງສ້າງແລະ / ຫຼືຄວາມ ຈຳ ເປັນຂອງຜູ້ທີ່ເປັນໂຣກເລືອດ).


ຕອບ 2:

ອີງຕາມສູດ Acls, palpitations ໃນເວລາທີ່ຄົນເຈັບປະສົບອາການ

ເຊັ່ນ: ອາການເຈັບຫົວ, ຄວາມດັນເລືອດຕໍ່າ, ການ ກຳ ນົດທິດທາງທີ່ສັບສົນ, ໂຣກໄຊງ່ອນ, ການເຫື່ອອອກຫຼາຍເກີນໄປ.

ແລະຖ້າຄົນເຈັບທີ່ມີ A FIB ບໍ່ມີອາການຫຍັງ, ພວກເຮົາພຽງແຕ່ຕ້ອງຕິດຕາມກວດກາແລະປະເມີນຄືນພວກມັນເປັນປະ ຈຳ.

ໃນປັດຈຸບັນພວກເຮົາມາຫາຄໍາຖາມທີ່ວ່າ afib ສາມາດຖືກກວດຫາໂຣກ EKG ເທົ່ານັ້ນ

ບ່ອນທີ່ຈະຊອກຫາ norrowcomplax ສະຫມໍ່າສະເຫມີ Tachy Cardia.

ຖ້າບໍ່ມີ P WAVE..OR ບໍ່ປົກກະຕິ P-wave.

ຂອບໃຈຫຼາຍໆ.


ຕອບ 3:

ອີງຕາມສູດ Acls, palpitations ໃນເວລາທີ່ຄົນເຈັບປະສົບອາການ

ເຊັ່ນ: ອາການເຈັບຫົວ, ຄວາມດັນເລືອດຕໍ່າ, ການ ກຳ ນົດທິດທາງທີ່ສັບສົນ, ໂຣກໄຊງ່ອນ, ການເຫື່ອອອກຫຼາຍເກີນໄປ.

ແລະຖ້າຄົນເຈັບທີ່ມີ A FIB ບໍ່ມີອາການຫຍັງ, ພວກເຮົາພຽງແຕ່ຕ້ອງຕິດຕາມກວດກາແລະປະເມີນຄືນພວກມັນເປັນປະ ຈຳ.

ໃນປັດຈຸບັນພວກເຮົາມາຫາຄໍາຖາມທີ່ວ່າ afib ສາມາດຖືກກວດຫາໂຣກ EKG ເທົ່ານັ້ນ

ບ່ອນທີ່ຈະຊອກຫາ norrowcomplax ສະຫມໍ່າສະເຫມີ Tachy Cardia.

ຖ້າບໍ່ມີ P WAVE..OR ບໍ່ປົກກະຕິ P-wave.

ຂອບໃຈຫຼາຍໆ.


ຕອບ 4:

ອີງຕາມສູດ Acls, palpitations ໃນເວລາທີ່ຄົນເຈັບປະສົບອາການ

ເຊັ່ນ: ອາການເຈັບຫົວ, ຄວາມດັນເລືອດຕໍ່າ, ການ ກຳ ນົດທິດທາງທີ່ສັບສົນ, ໂຣກໄຊງ່ອນ, ການເຫື່ອອອກຫຼາຍເກີນໄປ.

ແລະຖ້າຄົນເຈັບທີ່ມີ A FIB ບໍ່ມີອາການຫຍັງ, ພວກເຮົາພຽງແຕ່ຕ້ອງຕິດຕາມກວດກາແລະປະເມີນຄືນພວກມັນເປັນປະ ຈຳ.

ໃນປັດຈຸບັນພວກເຮົາມາຫາຄໍາຖາມທີ່ວ່າ afib ສາມາດຖືກກວດຫາໂຣກ EKG ເທົ່ານັ້ນ

ບ່ອນທີ່ຈະຊອກຫາ norrowcomplax ສະຫມໍ່າສະເຫມີ Tachy Cardia.

ຖ້າບໍ່ມີ P WAVE..OR ບໍ່ປົກກະຕິ P-wave.

ຂອບໃຈຫຼາຍໆ.