ທ່ານຈະ ກຳ ນົດຊີວິດທາງດ້ານວັດຖຸແລະຈິດວິນຍານໄດ້ແນວໃດ? ມັນແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?


ຕອບ 1:

ເພື່ອນທີ່ຮັກແພງ,

ໃນຄວາມຄິດເຫັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າພວກເຮົາບໍ່ສາມາດ ກຳ ນົດຫລື ຈຳ ແນກລະຫວ່າງວັດຖຸແລະລັດທິທາງວິນຍານ ...

ຫລັງຈາກໄດ້ອ່ານພຣະ ຄຳ ພີທາງວິນຍານບາງຢ່າງ, ຂ້ອຍຮູ້ສຶກວ່າທຸກຢ່າງໃນຕົວມັນເອງແມ່ນທາງວິນຍານ ... ມັນແມ່ນພວກເຮົາຜູ້ທີ່ສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງ ...

"ພວກເຮົາບໍ່ແມ່ນຄົນທີ່ ນຳ ໃຊ້ຊີວິດທາງວິນຍານ ... ໃນຄວາມເປັນຈິງພວກເຮົາແມ່ນວິນຍານທີ່ ນຳ ພາຊີວິດຂອງມະນຸດ."

ຂ້ອຍເຂົ້າໃຈວ່າໂດຍການອ່ານ ຄຳ ສອນຂອງ RAMANA MAHARSHIS … ..

ໂອເຄ, ຂໍໃຫ້ ຄຳ ຖາມໄປ ນຳ ... ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາສາມາດແຍກແຍະຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສອງຢ່າງ ... ວັດຖຸນິຍົມກໍ່ຄວນຈະເປັນສື່ກາງໃນການເຕີບໃຫຍ່ທາງວິນຍານ ... ຄົນເຮົາຄວນຜ່ານທຸກແງ່ມຸມດ້ານວັດຖຸຂອງຊີວິດແລະສຸດທ້າຍກໍ່ຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ມີສິ່ງໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມສະຫງົບພາຍໃນ ແລະໃຫ້ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ ... ໃນທີ່ສຸດ ນຳ ໄປສູ່ ຄຳ ຖາມທີ່ວ່າ "ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາມີຄວາມສຸກຕະຫຼອດໄປ" ແລະຫັນໄປສູ່ການຄົ້ນຫາທາງວິນຍານແລະການຄົ້ນຫາຈິດວິນຍານເລີ່ມຕົ້ນ.

ອີງຕາມການ SANATANA DHARMA ... ທ່ານຄວນຈະຜ່ານ 4 ໄລຍະຂອງຊີວິດ

  1. BrahmacharyamGrihasta ashramam.Vaanaprastam.Sanyasam ...

ຄຳ ຕອບຂ້າງເທິງນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຂ້ອຍເທົ່ານັ້ນ ... ແລະຂ້ອຍຂໍໂທດຂໍອະໄພໃນຄວາມຜິດພາດໃດໆ ... ແລະຂ້ອຍເປີດໃຫ້ທຸກການແກ້ໄຂ !!!

ຂອບໃຈຫຼາຍໆເດີ້ ..

JAI SRI RAM ..


ຕອບ 2:

ຄຳ ອະທິບາຍຕໍ່ໄປນີ້ຂອງຂ້ອຍແມ່ນອີງໃສ່ ຄຳ ສອນຈາກ Srimad Bhavagatam ແລະ Bhagavad-Gita:

  1. ບໍ່ມີໃຜສາມາດຫລຸດພົ້ນຈາກວົງຈອນຂອງການເກີດແລະການຕາຍໃນຊີວິດທາງດ້ານວັດຖຸຂອງການສ້າງວັດຖຸ, ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ມີການເກີດແລະບໍ່ມີການເສຍຊີວິດໃນໂລກວິນຍານ. ຄວາມທຸກທໍລະມານ 4 ຢ່າງຂອງໂລກທາງວັດຖຸຄືການເກີດ, ຄວາມຕາຍ, ຄວາມເຈັບປ່ວຍແລະຄວາມເຖົ້າແກ່, ໃນຂະນະທີ່ໂລກທາງວິນຍານບໍ່ມີອິດສະລະ. ໃນໂລກວັດຖຸດິບ, ທຸກຢ່າງແມ່ນກ່ຽວກັບແນວຄິດທາງກາຍະພາບຂອງຊີວິດແລະທຸກຄົນເປັນມະຕະ, ໃນຂະນະທີ່ໂລກວິນຍານບໍ່ມີແນວຄິດທາງກາຍະພາບຂອງຊີວິດແລະທຸກຄົນເປັນອະມະຕະ. ການສ້າງວັດຖຸແມ່ນສຸມໃສ່ຊີວິດທາງເພດສ່ວນໃຫຍ່, ໃນຂະນະທີ່ການສ້າງທາງວິນຍານແມ່ນບໍ່ມີຊີວິດທາງເພດ. ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ມີ karma ຢູ່ໃນໂລກວິນຍານ.

ຕອບ 3:

ຄຳ ອະທິບາຍຕໍ່ໄປນີ້ຂອງຂ້ອຍແມ່ນອີງໃສ່ ຄຳ ສອນຈາກ Srimad Bhavagatam ແລະ Bhagavad-Gita:

  1. ບໍ່ມີໃຜສາມາດຫລຸດພົ້ນຈາກວົງຈອນຂອງການເກີດແລະການຕາຍໃນຊີວິດທາງດ້ານວັດຖຸຂອງການສ້າງວັດຖຸ, ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ມີການເກີດແລະບໍ່ມີການເສຍຊີວິດໃນໂລກວິນຍານ. ຄວາມທຸກທໍລະມານ 4 ຢ່າງຂອງໂລກທາງວັດຖຸຄືການເກີດ, ຄວາມຕາຍ, ຄວາມເຈັບປ່ວຍແລະຄວາມເຖົ້າແກ່, ໃນຂະນະທີ່ໂລກທາງວິນຍານບໍ່ມີອິດສະລະ. ໃນໂລກວັດຖຸດິບ, ທຸກຢ່າງແມ່ນກ່ຽວກັບແນວຄິດທາງກາຍະພາບຂອງຊີວິດແລະທຸກຄົນເປັນມະຕະ, ໃນຂະນະທີ່ໂລກວິນຍານບໍ່ມີແນວຄິດທາງກາຍະພາບຂອງຊີວິດແລະທຸກຄົນເປັນອະມະຕະ. ການສ້າງວັດຖຸແມ່ນສຸມໃສ່ຊີວິດທາງເພດສ່ວນໃຫຍ່, ໃນຂະນະທີ່ການສ້າງທາງວິນຍານແມ່ນບໍ່ມີຊີວິດທາງເພດ. ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ມີ karma ຢູ່ໃນໂລກວິນຍານ.