ທ່ານມາພ້ອມກັບນິ້ວຈັກກ້ອນຂອງເຄື່ອງຈັກແນວໃດ? ແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມແຕກຕ່າງຕົ້ນຕໍລະຫວ່າງລົດ Chevy 327 ແລະ 350?


ຕອບ 1:

ຕົວເລກຂອງລູກຊັງຕີແມັດ (ຫລືລິດໃນຕົວເລກວັດ) ສະແດງເຖິງປະລິມານຂອງຖັງທັງ ໝົດ.

ແຕ່ລະກະບອກມີຈັກສູບທີ່ຍ້າຍຂຶ້ນແລະລົງ. ໄລຍະທາງທີ່ລາວເດີນທາງນັ້ນເອີ້ນວ່າ "ເສັ້ນເລືອດຕັນໃນ".

ຫຼັງຈາກນັ້ນແຕ່ລະກະບອກມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງ. ເສັ້ນຜ່າສູນກາງທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ, ປະລິມານຂອງກະບອກສູບຈະຫຼາຍຂື້ນ. ໄລຍະທາງຂ້າມກະບອກຖືກເອີ້ນວ່າ "ຂຸມ".

ປະລິມານຂອງກະບອກແມ່ນ V = ຄວາມສູງ * Pi * ລັດສະ ໝີ ^ 2 (ລັດສະ ໝີ ແມ່ນເສັ້ນຜ່າກາງເຄິ່ງ ໜຶ່ງ)

ລົດ Chevy 327 ມີ ໜ້າ ຈໍຂະ ໜາດ 4 ນິ້ວແລະເສັ້ນເລືອດຕັນໃນ 3.25 ນິ້ວ. ລົດ Chevy 350 ມີ ໜ້າ ຈໍຂະ ໜາດ 4 ນີ້ວແລະເສັ້ນເລືອດຕັນໃນ 3.48 ນິ້ວ

ເນື່ອງຈາກທັງສອງມີຂຸມ 4 ນິ້ວ, ທັງສອງມີລັດສະ ໝີ 2 ນິ້ວ.

ສຳ ລັບ 327:

V = 3.25 x 3.14159 x 2 x 2 V = 40.84 ແມັດກ້ອນຕໍ່ລິດ

ເນື່ອງຈາກມີ 8 ກະບອກສູບ:

ບໍລິມາດທັງ ໝົດ = 40.48 * 8 = 326.7 (ກົມເປັນ 327)

ສຳ ລັບ 350:

V = 3.48 x 3.14159 x 2 x 2V = 43.73

ອີກ V8, ສະນັ້ນ:

ບໍລິມາດລວມ = 349.8 (ລວມເປັນ 350)