ຂ້ອຍຈະແກ້ໄຂຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄວາມຍາວຂອງ Greenwich 82 ° 30 E ແລະ 46 ° W ໄດ້ແນວໃດ?


ຕອບ 1:

ເສັ້ນແວງຕາເວັນອອກແມ່ນພິຈາລະນາໃນແງ່ດີແລະຄວາມຍາວຂອງຕາເວັນຕົກຖືວ່າເປັນທາງລົບ.

ເມື່ອທ່ານ ກຳ ນົດຄວາມແຕກຕ່າງ, ໃຫ້ປ່ຽນເຄື່ອງ ໝາຍ ຂອງເອກະສານອ້າງອີງແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຕື່ມມັນໃສ່ພຶດຊະຄະນິດ. ຖ້າຄວາມຍາວຂອງຄວາມຍາວ 46 ° W, ສະຖານທີ່ທາງຕາເວັນອອກແມ່ນລວມຂອງ 124 °. 30 ນາທີ. ຖ້າສະຖານທີ່ທາງຕາເວັນອອກແມ່ນສະຖານທີ່ເລີ່ມຕົ້ນ, ຄວາມແຕກຕ່າງແມ່ນບໍ່ດີ, ແຕ່ວ່າຜົນລວມແມ່ນຄືກັນ. ເຊີງລົບຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າທິດທາງຂອງການເດີນທາງແມ່ນປີ້ນກັບກັນ.