ຂ້ອຍສາມາດອະທິບາຍຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງວັດຖຸແລະຊັ້ນໃນແບບງ່າຍດາຍໄດ້ແນວໃດ?


ຕອບ 1:

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຊັ້ນຮຽນແລະວັດຖຸໃນ C ++

ນິຍາມ

ຊັ້ນຮຽນແມ່ນກົນໄກ ສຳ ລັບການຜູກມັດອົງປະກອບຂໍ້ມູນແລະວິທີການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ ໜ່ວຍ ດຽວ. ຕົວຢ່າງຂອງຊັ້ນຫລືຕົວແປຂອງຊັ້ນ.

ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ

ຊັ້ນແມ່ນມີຢູ່ແລ້ວຢ່າງມີເຫດຜົນ. ຈຸດປະສົງແມ່ນຄວາມເປັນຢູ່ຂອງຮ່າງກາຍ.

ການຈັດສັນຄວາມ ຈຳ

ບໍ່ມີພື້ນທີ່ຈັດສັນໄວ້ໃນ ໜ່ວຍ ຄວາມ ຈຳ ຊັ້ນເມື່ອມັນຖືກສ້າງຂື້ນ. ພື້ນທີ່ຖືກຈັດສັນໄວ້ໃນວັດຖຸເມື່ອມັນຖືກສ້າງຂື້ນ.

ຄໍາອະທິບາຍ / ຄໍານິຍາມ

ຄໍານິຍາມຂອງຊັ້ນແມ່ນຖືກສ້າງຂື້ນຄັ້ງດຽວ. ວັດຖຸຖືກສ້າງຂື້ນເລື້ອຍໆຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.