ທ່ານສາມາດບອກຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງຄົນທີ່ ນຳ ທິດແລະຄົນລັບແນວໃດ?


ຕອບ 1:

ຜູ້ແນະ ນຳ ບໍ່ເຊື່ອງຫຍັງເລີຍ. ລາວ / ນາງພຽງແຕ່ມັກໃຊ້ເວລາຢູ່ຄົນດຽວ. ຖ້າພວກເຂົາໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໃນທາງທີ່ເປັນມິດ, ພວກເຂົາຈະບໍ່ມີບັນຫາຫຍັງເລີຍ. ແຕ່ພວກເຂົາຈະພະຍາຍາມຢຸດການສົນທະນາໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້.

ຄວາມລັບຈະບໍ່ຖືກເປີດຂື້ນເລີຍ. ພວກເຂົາບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ໃຜຮູ້ເລື່ອງສ່ວນຕົວກ່ຽວກັບພວກເຂົາ. ດັ່ງນັ້ນເຈົ້າອາດຈະບໍ່ສຸພາບ. ແຕ່ທ່ານຍັງສາມາດພະຍາຍາມຫລີກລ້ຽງການເວົ້າແລະປ່ຽນຫົວຂໍ້ທຸກຄັ້ງທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້.