ທ່ານສາມາດອະທິບາຍຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງສະຕິປັນຍາອັນສູງສົ່ງແລະສະຕິປັນຍາຂອງໂລກໄດ້ແນວໃດ?


ຕອບ 1:

ສະຕິປັນຍາຂອງໂລກແມ່ນຍາກທີ່ຈະ ກຳ ນົດໄດ້ເພາະມັນມີຄວາມ ໝາຍ ຫລາຍຢ່າງ. ມັນຍາກທີ່ຈະອະທິບາຍຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງລາວແລະສະຕິປັນຍາອັນສູງສົ່ງ. ຄຳ ຖາມດັ່ງກ່າວຍັງປາກົດເປັນພາສາຄຣິສຕຽນ, ເຖິງແມ່ນວ່າຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ດີວ່ານີ້ອາດຈະບໍ່ແມ່ນຄວາມຕັ້ງໃຈ.

ທຳ ອິດ, ສະຕິປັນຍາທາງໂລກໃນຄຣິສຕຽນແມ່ນການສະແດງອອກທີ່ສະແດງເຖິງການປະຕິເສດຂອງພຣະເຈົ້າ. ໃນ 1 ໂກຣິນໂທບົດທີ 1, ໂປໂລຖາມກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ການຕາຍຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ ນຳ ເອົາ: "ພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສະຕິປັນຍາຂອງໂລກກາຍເປັນປະຕູບໍ?" ປະເພດ "ສະຕິປັນຍາ" ຫລືປັດຊະຍາທີ່ເຮັດບາງສິ່ງທີ່ດີທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ກະ ທຳ , ບໍ່ຍົກຍ້ອງບໍ່ສາມາດຈະສະຫລາດ.

ບົດທີ 2 ຂອງໂຢຮັນໃນການປະຕິບັດແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບສິ່ງທີ່ຄຣິສຕຽນບາງຄັ້ງເອີ້ນວ່າ "ໂລກ". ນີ້ແມ່ນວິຖີຊີວິດທີ່ຄົນເຮົາອວດອ້າງໃນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາມີແລະເຮັດ, ຄວາມຢາກກັບສິ່ງອື່ນຫລືຄົນອື່ນແລະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມທະເຍີທະຍານທີ່ເຫັນແກ່ຕົວ, ອິດສາແລະຄວາມໂກດແຄ້ນຂອງຄວາມໃຈຮ້າຍ. ໃນຂະນະທີ່ສິ່ງນີ້ບໍ່ສາມາດເອີ້ນວ່າສະຕິປັນຍາພາຍໃຕ້ຄໍານິຍາມທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ, ມັນແມ່ນສິ່ງທີ່ບາງຄົນເບິ່ງຄືວ່າມັນ, ແລະອາດຈະເປັນຕົວແທນໃຫ້ທັດສະນະຂອງພວກເຂົາໃນວິຖີຊີວິດທີ່ສະຫລາດ. ຄຳ ພີໄບເບິນເວົ້າຕໍ່ຕ້ານການຮັກພໍ່ແລະປະຕິບັດຕາມຄວາມປະສົງຂອງຕົນ, ໂດຍສະເພາະການຮັບໃຊ້ຄົນອື່ນດ້ວຍຄວາມຖ່ອມໃຈ.

ນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈຄວາມເຂົ້າໃຈອັນດັບສອງກ່ຽວກັບສະຕິປັນຍາຂອງໂລກ, ເຊິ່ງມີຄວາມ ສຳ ຄັນໃນພຣະ ຄຳ ພີເດີມຫຼາຍກວ່າໃນຍຸກ ໃໝ່. ໃນຮູບແບບອັນບໍລິສຸດຂອງມັນ, ມັນແມ່ນທັດສະນະທີ່ສະຕິປັນຍາຂອງຜູ້ສ້າງໄດ້ຖືກສະທ້ອນອອກມາໃນໂລກທີ່ພະອົງໄດ້ສ້າງ. ລັກສະນະ ໜຶ່ງ ຂອງສະຕິປັນຍາຂອງກະສັດຊາໂລໂມນແມ່ນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງມັນກ່ຽວກັບພືດແລະສັດ, ປະເພດຂອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ບາງຂໍ້ໃນພຣະ ທຳ ສຸພາສິດສະ ເໜີ, ເຊິ່ງການສັງເກດເບິ່ງໂລກ ທຳ ມະຊາດ ນຳ ໃຊ້ກັບພຶດຕິ ກຳ ຂອງມະນຸດ.

ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ສະຕິປັນຍາອັນຍິ່ງໃຫຍ່ແກ່ຊາໂລໂມນ, ເຊິ່ງລາວມັກຈະປະຕິບັດທີ່ດີເພື່ອ ນຳ ຄວາມຍຸດຕິ ທຳ ມາສູ່ຜູ້ຄົນຂອງລາວ, ແຕ່ "ຫົວໃຈຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ" ຂອງຊາໂລໂມນໄດ້ຫັນໄປ (11: 9). ລາວໄດ້ນະມັດສະການພະເຈົ້າອື່ນ, ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ແຮງງານແບບບັງຄັບຫລືຂ້າທາດ, ແລະເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງລາວສັບສົນກັບຜູ້ຍິງຫຼາຍຄົນ, ບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງລັກສະນະທາງສິນ ທຳ ໃດໆຂອງການມີເມຍຫຼາຍຄົນ.

ຂ້ອຍຈະອະທິບາຍເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສະຕິປັນຍາອັນສູງສົ່ງແລະສະຕິປັນຍາຂອງໂລກໄດ້ແນວໃດ? ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການເຮັດສິ່ງນີ້ແມ່ນການເບິ່ງສະຕິປັນຍາປະເພດຕ່າງໆໃນຮູບແບບຂອງການສະແດງແທນທີ່ຈະແມ່ນກົງກັນຂ້າມກັບຂົ້ວໂລກ.

ໃນຕອນສຸດທ້າຍຂອງການສະແດງແມ່ນການປະຕິເສດແລະຄວາມພໍໃຈຂອງພຣະເຈົ້າກ່ຽວກັບພຶດຕິ ກຳ ທີ່ ຄຳ ພີໄບເບິນເອີ້ນວ່າ "ຊົ່ວ". ນີ້ແມ່ນພຽງແຕ່ສະຕິປັນຍາໃນແງ່ທີ່ຄົນທີ່ມີແນວໂນ້ມໃນທາງນີ້ບໍ່ເຫັນຜົນສະທ້ອນທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ການກະ ທຳ ຂອງພວກເຂົາ. ມັນແມ່ນປັນຍາ ສຳ ລັບພວກເຂົາ.

ໃນກາງແມ່ນປັນຍາທີ່ເຄົາລົບແລະຮຽນຮູ້ຈາກໂລກແຫ່ງ ທຳ ມະຊາດແລະຄວາມ ສຳ ພັນຂອງມະນຸດ. ໃນປັນຍາປະເພດນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຈະລວມເອົາບັນຫາຈິດຕະວິທະຍາ, ສັງຄົມສາດແລະບັນຫາມະນຸດສະ ທຳ. ສະຕິປັນຍານີ້ແມ່ນເຂົ້າກັນໄດ້ກັບຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າຫລືກັບການເຊື່ອຖືສາດສະ ໜາ ຫລືການບໍ່ເຊື່ອວ່າພຣະເຈົ້າ. ຈາກທັດສະນະຂອງຄຣິສຕຽນ, ສ່ວນຫຼາຍມັນສາມາດຖືກລວມເຂົ້າກັບມຸມມອງຂອງຊາວຄຣິດສະຕຽນ. ຄ້າຍຄືກັນນີ້, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນມີຕົ້ນ ກຳ ເນີດມາຈາກພວກນອກຮີດ, ປື້ມພະ ທຳ ສຸພາສິດໄດ້ ນຳ ໃຊ້ວັນນະຄະດີປັນຍາຂອງຊາວເອຢິບ.

ໃນຈຸດສຸດທ້າຍຂອງການສະແດງ, ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນສະຕິປັນຍາອັນສູງສົ່ງເຊິ່ງພຣະເຈົ້າມີຄ່າເປັນຜູ້ສ້າງໂລກແລະເປັນຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຂອງປະຊາຊົນລາວ. ໃນດ້ານພຶດຕິ ກຳ, ສິ່ງນີ້ຄວນ ນຳ ໄປສູ່ຄວາມເມດຕາ, ຄວາມເມດຕາ, ຄວາມສັດຊື່ແລະຄວາມຍຸດຕິ ທຳ. ປະຊາຊົນຈະຖືເອົາຄວາມກັງວົນຂອງພຣະເຈົ້າ ສຳ ລັບຄວາມ ສຳ ພັນທີ່ຖືກຕ້ອງກັບຄົນອື່ນແລະສະພາບແວດລ້ອມໂດຍລວມ.

ສະຕິປັນຍາແມ່ນແນວຄິດທີ່ສັບສົນ. ກ່ຽວກັບ ຄຳ ຖາມທີ່ຖືກຖາມ, ຂ້ອຍຫວັງວ່າ ຄຳ ຕອບຂອງຂ້ອຍຈະເປັນປະໂຫຍດ.

Blog ຢູ່ www.willbateswisdom.com


ຕອບ 2:

ຄຳ ຕອບຢູ່ໃນ ຄຳ ຖາມ. ຄວາມຮູ້ທາງໂລກໄດ້ກ່າວເຖິງໂລກ, ລົດ, ເລກ, ກິລາ. ດົນຕີແລະອື່ນໆ. ສະຕິປັນຍາອັນລໍ້າຄ່າແລະມີຄ່າຫຼາຍກວ່າເກົ່າບໍ່ສາມາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບດ້ວຍຫຼັກສູດທາງອິນເຕີເນັດ, ໃຊ້ເວລາຫຼາຍແລະສຸມໃສ່ ຄຳ ຖາມສຸດທ້າຍທີ່ບຸກຄົນສາມາດຖາມແລະອາດຈະໄດ້ຮັບ ຄຳ ຕອບໃນບາງເວລາ .. ຂ້ອຍແມ່ນໃຜ, ເປັນຫຍັງ ຂ້ອຍເກີດມາແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງຂ້ອຍ, ມີຜູ້ສ້າງ, ແມ່ນຜູ້ສ້າງທີ່ສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ບໍ? ແລະອື່ນໆ.

ບໍ່ແມ່ນປື້ມເຫຼັ້ມທາງສາສະ ໜາ ໃນຕົວຂອງມັນເອງ, ແຕ່ເປັນປື້ມທີ່ມີປະໂຫຍດໃນຂົງເຂດນີ້. ຂ້ອຍຂໍແນະ ນຳ ຄຳ ແນະ ນຳ ສຳ ລັບຄົນທີ່ມີຄວາມສັບສົນຈາກ EF Schumacher. ມັນສາມາດຊື້ເປັນ PDF ໄດ້. ປື້ມທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ.


ຕອບ 3:

ຄຳ ຕອບຢູ່ໃນ ຄຳ ຖາມ. ຄວາມຮູ້ທາງໂລກໄດ້ກ່າວເຖິງໂລກ, ລົດ, ເລກ, ກິລາ. ດົນຕີແລະອື່ນໆ. ສະຕິປັນຍາອັນລໍ້າຄ່າແລະມີຄ່າຫຼາຍກວ່າເກົ່າບໍ່ສາມາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບດ້ວຍຫຼັກສູດທາງອິນເຕີເນັດ, ໃຊ້ເວລາຫຼາຍແລະສຸມໃສ່ ຄຳ ຖາມສຸດທ້າຍທີ່ບຸກຄົນສາມາດຖາມແລະອາດຈະໄດ້ຮັບ ຄຳ ຕອບໃນບາງເວລາ .. ຂ້ອຍແມ່ນໃຜ, ເປັນຫຍັງ ຂ້ອຍເກີດມາແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງຂ້ອຍ, ມີຜູ້ສ້າງ, ແມ່ນຜູ້ສ້າງທີ່ສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ບໍ? ແລະອື່ນໆ.

ບໍ່ແມ່ນປື້ມເຫຼັ້ມທາງສາສະ ໜາ ໃນຕົວຂອງມັນເອງ, ແຕ່ເປັນປື້ມທີ່ມີປະໂຫຍດໃນຂົງເຂດນີ້. ຂ້ອຍຂໍແນະ ນຳ ຄຳ ແນະ ນຳ ສຳ ລັບຄົນທີ່ມີຄວາມສັບສົນຈາກ EF Schumacher. ມັນສາມາດຊື້ເປັນ PDF ໄດ້. ປື້ມທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ.


ຕອບ 4:

ຄຳ ຕອບຢູ່ໃນ ຄຳ ຖາມ. ຄວາມຮູ້ທາງໂລກໄດ້ກ່າວເຖິງໂລກ, ລົດ, ເລກ, ກິລາ. ດົນຕີແລະອື່ນໆ. ສະຕິປັນຍາອັນລໍ້າຄ່າແລະມີຄ່າຫຼາຍກວ່າເກົ່າບໍ່ສາມາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບດ້ວຍຫຼັກສູດທາງອິນເຕີເນັດ, ໃຊ້ເວລາຫຼາຍແລະສຸມໃສ່ ຄຳ ຖາມສຸດທ້າຍທີ່ບຸກຄົນສາມາດຖາມແລະອາດຈະໄດ້ຮັບ ຄຳ ຕອບໃນບາງເວລາ .. ຂ້ອຍແມ່ນໃຜ, ເປັນຫຍັງ ຂ້ອຍເກີດມາແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງຂ້ອຍ, ມີຜູ້ສ້າງ, ແມ່ນຜູ້ສ້າງທີ່ສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ບໍ? ແລະອື່ນໆ.

ບໍ່ແມ່ນປື້ມເຫຼັ້ມທາງສາສະ ໜາ ໃນຕົວຂອງມັນເອງ, ແຕ່ເປັນປື້ມທີ່ມີປະໂຫຍດໃນຂົງເຂດນີ້. ຂ້ອຍຂໍແນະ ນຳ ຄຳ ແນະ ນຳ ສຳ ລັບຄົນທີ່ມີຄວາມສັບສົນຈາກ EF Schumacher. ມັນສາມາດຊື້ເປັນ PDF ໄດ້. ປື້ມທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ.