ທ່ານສາມາດບອກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄວາມລົ້ມເຫຼວທາງສິນ ທຳ ແລະໂຣກຈິດໄດ້ແນວໃດ?


ຕອບ 1:

ເປັນເວລາດົນນານ, ມັນໄດ້ຖືກເຊື່ອວ່າໂຣກທາງຈິດແລະການຕິດຢາເສບຕິດແມ່ນຄວາມຜິດພາດທາງສິນ ທຳ. ຂ້ອຍຄິດວ່າພວກເຮົາມີຄວາມສະຫວ່າງຫຼາຍຂຶ້ນເມື່ອພວກເຮົາເຂົ້າໃຈພະຍາດຕ່າງໆແລະການຮັກສາຂອງພວກເຂົາ.

ໂຣກຈິດແມ່ນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນຢູ່ໄກຈາກສິ່ງທີ່ຖືວ່າເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າມັນມີຄວາມລົ້ມເຫຼວທາງດ້ານສິນລະ ທຳ ຫຼາຍໃນໂລກແລະມັນສາມາດເຫັນໄດ້ໃນໂລກ "ທຳ ມະດາ".