ຂ້ອຍຈະສາມາດບອກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງກະດູກທີ່ຖືກກັດແລະກະດູກຫັກຢູ່ເຮືອນໄດ້ແນວໃດ?


ຕອບ 1:

ມັນອາດຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຜິດປົກກະຕິແມ່ນຂໍ້ຄຶດທີ່ຈະແຈ້ງ. ຖ້າການເຊື່ອມຕໍ່ເບື້ອງຊ້າຍຊື່ແລະເບື້ອງຂວາແມ່ນໂຄ້ງແປກ, ແມ່ນແລ້ວ, ອາດຈະແຕກ, ບາງທີກໍ່ເລື່ອນລົງ. ຂໍ້ຄຶດທີ່ສອງແມ່ນຜົນປະໂຫຍດ, ຖ້າທ່ານສາມາດ ___ ກ່ອນ ໜ້າ ນີ້ແລະມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ອີກ, ອາດຈະຖືກແຍກ / ເລື່ອນລົງ. ຄວາມເຈັບປວດໃນການເຄື່ອນໄຫວແທນທີ່ຈະເປັນຄວາມກົດດັນຂອງຄວາມກົດດັນແມ່ນການສະແດງໃຫ້ເຫັນອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ ຂອງກະດູກຫັກ. ໃນປະສົບການຂອງຂ້ອຍ, ການບົ່ງມະຕິໃນບ້ານ / ຕົວເອງແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ.


ຕອບ 2:

ບາດທີ່ເປັນກະດູກແມ່ນເຈັບຕະຫຼອດ, ແຕ່ມັນມັກຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ຜິວ ໜັງ ໃຄ່ບວມຫຼືຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ຢ່າງ ໜ້ອຍ ກໍ່ບໍ່ແມ່ນຂອງຂ້ອຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ກະດູກທີ່ແຕກຫັກເຮັດໃຫ້ມີອາການຄັນແລະໃຄ່ບວມ.

ເມື່ອຂ້ອຍຫັກນິ້ວໂປ້ຜົວຂອງຂ້ອຍກໍ່ຫາຍໄປ. ເມື່ອລາວຮອດເຮືອນ, ລາວເບິ່ງມັນແລະຖາມວ່າມີຫຍັງເກີດຂື້ນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນລາວໄດ້ ນຳ ຂ້ອຍໄປຫາການດູແລດ່ວນ ສຳ ລັບ X-Rays.