ພາສາອັງກິດ (ພາສາ): ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ "ໄລຍະເວລາ" ແລະ "ເວລາ ກຳ ນົດ" ແມ່ນຫຍັງ? (ໄລຍະເວລາດາວໂຫລດຟຣີແມ່ນຫຍັງ?)


ຕອບ 1:
ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ "ໄລຍະເວລາ" ແລະ "ເວລາ ກຳ ນົດ" ແມ່ນຫຍັງ? (ໄລຍະເວລາດາວໂຫລດຟຣີແມ່ນຫຍັງ?)
  • ໄລຍະເວລາແມ່ນການວັດແທກໄລຍະເວລາທີ່ສົມບູນແບບ: ເຫດການທີ່ມີ ຄຳ ຖາມຈຶ່ງຖືກຕ້ອງ "ຈາກເວລາເລີ່ມຕົ້ນຈົນຮອດເວລາສິ້ນສຸດ". ທຸກໆເຫດການທີ່ເກີດຂື້ນພາຍໃນຂອບເຂດແມ່ນລວມແລະຖືກຕ້ອງ. ກຳ ນົດເວລາແມ່ນຈຸດສິ້ນສຸດຂອງໄລຍະເວລາທີ່ເຫດການ ກຳ ນົດເວລາສິ້ນສຸດລົງ.

ຕອບ 2:

ໃນຕົວຢ່າງຂອງທ່ານ, ໄລຍະເວລາຈະເປັນການເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງ. ຂ້ອຍອາດຈະບໍ່ໄດ້ໃຊ້ມັນແລະພຽງແຕ່ເວົ້າວ່າ, "ຂ້ອຍສາມາດດາວໂຫລດໄດ້ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າເວລາໃດ?"

ເວລາແມ່ນການວັດຂອງເວລາທີ່ຖືກວັດແທກແລະ, ເພື່ອຄວາມຊື່ສັດ, ບໍ່ໄດ້ຖືກ ນຳ ໃຊ້ເລື້ອຍໆໃນການເວົ້າແລະການຂຽນທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ.

ກຳ ນົດເວລາແມ່ນຖືກ ນຳ ໃຊ້ເມື່ອມີຜົນສະທ້ອນເມື່ອເຖິງ ກຳ ນົດເວລາ. ໃຫ້ເວົ້າວ່າຂ້ອຍບອກລູກຊາຍຂອງຂ້ອຍວ່າ "ຖ້າຫ້ອງຂອງເຈົ້າບໍ່ສະອາດໃນເວລາເຄິ່ງຊົ່ວໂມງ, ພວກເຮົາສາມາດມີຄີມກ້ອນ."

ຂອບໃຈ ສຳ ລັບ a2a ແລະເບິ່ງແຍງ.


ຕອບ 3:

ໃນຕົວຢ່າງຂອງທ່ານ, ໄລຍະເວລາຈະເປັນການເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງ. ຂ້ອຍອາດຈະບໍ່ໄດ້ໃຊ້ມັນແລະພຽງແຕ່ເວົ້າວ່າ, "ຂ້ອຍສາມາດດາວໂຫລດໄດ້ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າເວລາໃດ?"

ເວລາແມ່ນການວັດຂອງເວລາທີ່ຖືກວັດແທກແລະ, ເພື່ອຄວາມຊື່ສັດ, ບໍ່ໄດ້ຖືກ ນຳ ໃຊ້ເລື້ອຍໆໃນການເວົ້າແລະການຂຽນທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ.

ກຳ ນົດເວລາແມ່ນຖືກ ນຳ ໃຊ້ເມື່ອມີຜົນສະທ້ອນເມື່ອເຖິງ ກຳ ນົດເວລາ. ໃຫ້ເວົ້າວ່າຂ້ອຍບອກລູກຊາຍຂອງຂ້ອຍວ່າ "ຖ້າຫ້ອງຂອງເຈົ້າບໍ່ສະອາດໃນເວລາເຄິ່ງຊົ່ວໂມງ, ພວກເຮົາສາມາດມີຄີມກ້ອນ."

ຂອບໃຈ ສຳ ລັບ a2a ແລະເບິ່ງແຍງ.