ພາສາອັງກິດ (ພາສາ): ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຕົວຢ່າງແລະຕົວຢ່າງປຽບທຽບແມ່ນຫຍັງ?


ຕອບ 1:

'ຕົວຢ່າງ' ມີຄວາມ ໝາຍ ທົ່ວໄປຫຼາຍຂື້ນແລະສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ ຄຳ ເວົ້າ, ແລະ 'ພາບປະກອບ' ແມ່ນການກະ ທຳ ຫຼືຄວາມຈິງເພີ່ມເຕີມເພື່ອສະແດງ (ສະແດງ) ຕົວຢ່າງ.

A: ພະລັງງານແບບດັ້ງເດີມແມ່ນຫຍັງ? ທ່ານສາມາດໃຫ້ຕົວຢ່າງບາງຢ່າງບໍ? B: ພະລັງງານທີ່ຮ່າງກາຍມີເນື່ອງຈາກການເຄື່ອນໄຫວຂອງມັນຖືກເອີ້ນວ່າພະລັງງານທາງໄກ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ລົດທີ່ເຄື່ອນທີ່, ໝາກ ບານມ້ວນ: ທ່ານສາມາດຍົກຕົວຢ່າງໄດ້ບໍ? "B" ໃຊ້ ໝາກ ບານແລະມ້ວນມັນເພື່ອເປັນຕົວຢ່າງ.

ຫວັງວ່າສິ່ງນີ້ຈະຊ່ວຍໄດ້!