ກົດ ໝາຍ ສະບັບນີ້ສະຫຼຸບຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຜິດກົດ ໝາຍ ແລະຜິດກົດ ໝາຍ ບໍ?


ຕອບ 1:

ເທົ່າທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍລະຫວ່າງສອງຄົນ, ແຕ່ວ່າ ຄຳ ສັບທີ່ຜິດກົດ ໝາຍ ສາມາດຖືກ ນຳ ໃຊ້ເພື່ອອ້າງອີງເຖິງການລະເມີດຫົວຂໍ້ໃດ ໜຶ່ງ. ຕົວຢ່າງ - ການລະເມີດຂໍ້ປະໂຫຍກໃນສັນຍາທີ່ສາມາດອະທິບາຍວ່າຜິດກົດ ໝາຍ ໂດຍສັນຍາ. ຜິດກົດ ໝາຍ ແມ່ນ ຄຳ ສັບທີ່ກວ້າງຂວາງແລະສາມາດ ນຳ ໃຊ້ກັບລັດໄດ້. ຍົກຕົວຢ່າງ - ການຖື Ak47 ແມ່ນຜິດກົດ ໝາຍ.