ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ P (A | B) ແລະຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ ຈຳ ກັດ P (A) ແມ່ນຂື້ນກັບການແຈກຢາຍຂອງ A ແລະ B ບໍ? ຍົກຕົວຢ່າງ, ຂ້ອຍມັກຈະຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມບໍເມື່ອ B ແມ່ນຕໍ່ເນື່ອງແລະເລກທີທຽບກັບຄວາມແຕກຕ່າງແລະຄວາມແຕກຕ່າງ?


ຕອບ 1:

[ແກ້ໄຂ: 17:33 EST - ຂໍໂທດ, ຂ້ອຍ ກຳ ລັງຮີບຮ້ອນ, ສະນັ້ນຂ້ອຍຈຶ່ງບໍ່ຄ່ອຍຕອບສະ ໜອງ ກັບ ຄຳ ຕອບຂອງຂ້ອຍ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ແກ້ໄຂຊ່ວງເວລາທີ່ມີ ຄຳ ຖາມສອງຢ່າງ, ເຊັ່ນວ່າການໂທຫາເຄື່ອງວັດແທກ KL ຖ້າມັນບໍ່ເຄັ່ງຄັດ.]

-Disclaimer- ຂ້ອຍສົມມຸດວ່າເຈົ້າສົນໃຈຄວາມ ສຳ ພັນລະຫວ່າງ P (A) ແລະ P (A | B) ແລະພະຍາຍາມກວດເບິ່ງວ່າ P (A) ຢູ່ໃກ້ກັບ P (A | B) (ຄວາມແຕກຕ່າງ "ຄວາມແຕກຕ່າງ" “ ໃນ ຄຳ ຖາມຂອງທ່ານ). ທ່ານບໍ່ຮູ້ຮູບຮ່າງຂອງ P (A | B), ແຕ່ທ່ານຮູ້ຮູບຮ່າງຂອງ P (A) ແລະ P (B)

ສົມມຸດຕິຖານແບບ ຈຳ ລອງຂອງທ່ານແມ່ນວ່າ P (B) ແມ່ນການແຈກຢາຍຮູບຊົງທີ່ແນ່ນອນແລະວ່າ P (A) ແມ່ນການແຈກຢາຍຮູບຊົງທີ່ແນ່ນອນ. ທ່ານຖາມວ່າທ່ານສາມາດ:

1) ຄິດໄລ່ເງື່ອນໄຂ P (A | B) ສຳ ລັບ P (A) ແລະ P (B): - ໂດຍທົ່ວໄປ, ສຳ ລັບຮູບແບບການແຈກຢາຍຂອງສະພາບເຂດແດນ, ບໍ່ມີຫຍັງເວົ້າຫຍັງຫຼາຍກ່ຽວກັບຮູບແບບຂອງສະພາບ, ດັ່ງນັ້ນ ຄຳ ຕອບແມ່ນບໍ່.

2) ຄິດໄລ່ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ P (A | B) ແລະ P (A), ໂດຍທີ່ທ່ານຈະຮູ້ພຽງແຕ່ P (A) ແລະ P (B) ໂດຍບໍ່ມີການສົມມຸດຕິຖານແບບ ຈຳ ລອງເພີ່ມເຕີມ:

ເຄື່ອງວັດແທກທີ່ຖືກຕ້ອງ (ດີ, ບໍ່ແມ່ນ metric ທີ່ແທ້ຈິງ, ແຕ່ຍັງມີປະໂຫຍດ) ຂອງຄວາມແຕກຕ່າງໃນການແຈກຢາຍແມ່ນ KL divergence. ເພື່ອຄິດໄລ່ພວກມັນ, ທ່ານ ຈຳ ເປັນຕ້ອງຮູ້ການແຈກຢາຍທັງສອງຢ່າງທີ່ທ່ານຕ້ອງການປຽບທຽບ.

ຍ້ອນວ່າທ່ານບໍ່ຮູ້ P (A | B), ທ່ານບໍ່ສາມາດຄິດໄລ່ຄວາມແຕກຕ່າງໄດ້.