ທ່ານຄິດວ່າມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງ "ຂ້ອຍຮູ້ວ່າບໍ່ມີພຣະເຈົ້າ" ແລະ "ຂ້ອຍບໍ່ມີຫຼັກຖານພຽງພໍທີ່ຈະເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ" ບໍ?


ຕອບ 1:

ທ່ານຄິດວ່າມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງ "ຂ້ອຍຮູ້ວ່າບໍ່ມີພຣະເຈົ້າ" ແລະ "ຂ້ອຍບໍ່ມີຫຼັກຖານພຽງພໍທີ່ຈະເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ" ບໍ?

ແນ່ນອນ, ເຊັ່ນດຽວກັບຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ "ຂ້ອຍຮູ້ວ່າ Santa Claus ບໍ່ມີ" ແລະ "ຂ້ອຍບໍ່ມີຫຼັກຖານພຽງພໍທີ່ຈະເຊື່ອໃນ Santa Claus."

ນອກສະພາບການທາງສາດສະ ໜາ ຫລືການສົນທະນາກັບນັກສຶກສາປັດຊະຍາ 101, ແນ່ນອນ, ບໍ່ມີໃຜຂັດແຍ້ງກັບ ຄຳ ຖະແຫຼງທີ່ວ່າ: "ຂ້ອຍຮູ້ວ່າ Santa Claus ບໍ່ມີຢູ່." ເພາະວ່າພວກເຮົາມັກເວົ້າວ່າຖ້າບໍ່ມີຫຼັກຖານ.


ຕອບ 2:

ຢ່າງແທ້ຈິງ. ທຳ ອິດແມ່ນ ຄຳ ເວົ້າທີ່ບໍ່ດີຂອງຂໍ້ເທັດຈິງ (ຂ້ອຍປະຕິເສດທີ່ຈະເຊື່ອ), ຂະນະທີ່ອີກອັນ ໜຶ່ງ ແມ່ນ ຄຳ ຖະແຫຼງທີ່ບໍ່ໄດ້ສະຫລຸບຍ້ອນຂາດຂໍ້ມູນ (ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຊື່ອຫຍັງ).

  • ການຄົ້ນພົບຄວາມຈິງໃນແງ່ລົບແມ່ນ atheism, ເຊິ່ງແມ່ນ "ການປະຕິເສດຄວາມເຊື່ອໃນການມີຢູ່ຂອງພະເຈົ້າ". ຄຳ ຖະແຫຼງທີ່ວ່າບໍ່ມີຂໍ້ສະຫລຸບໃດໆທີ່ສາມາດດຶງດູດໄດ້ໂດຍອີງໃສ່ການຂາດຂໍ້ມູນແມ່ນ agnosticism. ""

ເວົ້າອີກຢ່າງ ໜຶ່ງ, ຄຳ ຖະແຫຼງ ໜຶ່ງ ປະຕິເສດຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າທັງ ໝົດ, ໃນຂະນະທີ່ອີກປະການ ໜຶ່ງ ເປີດປະຕູໃຫ້ຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າເປີດເຜີຍເມື່ອມີຫຼັກຖານ.


ຕອບ 3:

ຢ່າງແທ້ຈິງ. ທຳ ອິດແມ່ນ ຄຳ ເວົ້າທີ່ບໍ່ດີຂອງຂໍ້ເທັດຈິງ (ຂ້ອຍປະຕິເສດທີ່ຈະເຊື່ອ), ຂະນະທີ່ອີກອັນ ໜຶ່ງ ແມ່ນ ຄຳ ຖະແຫຼງທີ່ບໍ່ໄດ້ສະຫລຸບຍ້ອນຂາດຂໍ້ມູນ (ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຊື່ອຫຍັງ).

  • ການຄົ້ນພົບຄວາມຈິງໃນແງ່ລົບແມ່ນ atheism, ເຊິ່ງແມ່ນ "ການປະຕິເສດຄວາມເຊື່ອໃນການມີຢູ່ຂອງພະເຈົ້າ". ຄຳ ຖະແຫຼງທີ່ວ່າບໍ່ມີຂໍ້ສະຫລຸບໃດໆທີ່ສາມາດດຶງດູດໄດ້ໂດຍອີງໃສ່ການຂາດຂໍ້ມູນແມ່ນ agnosticism. ""

ເວົ້າອີກຢ່າງ ໜຶ່ງ, ຄຳ ຖະແຫຼງ ໜຶ່ງ ປະຕິເສດຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າທັງ ໝົດ, ໃນຂະນະທີ່ອີກປະການ ໜຶ່ງ ເປີດປະຕູໃຫ້ຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າເປີດເຜີຍເມື່ອມີຫຼັກຖານ.