ນັກ atheists ຮູ້ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການປຽບທຽບແລະວັດຖຸນິຍົມບໍ?


ຕອບ 1:

ນັກ atheists ຮູ້ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການປຽບທຽບແລະວັດຖຸນິຍົມບໍ?

ບາງຄົນເຮັດມັນແລະບາງຄົນກໍ່ເຮັດບໍ່ໄດ້. ສິ່ງດຽວທີ່ທ່ານສາມາດຄາດເດົາໄດ້ຈາກທົ່ວໄປວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ເຊື່ອວ່າພະເຈົ້າອ້າງ. ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາອ້າງວ່າມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ປຽບທຽບຫລືບໍ່ແມ່ນບັນຫາອື່ນ. ຂ້ອຍເວົ້າໃນຖານະເປັນຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອວ່າຕົວເອງ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າມີຕົວເລກແລະພວກມັນບໍ່ແມ່ນເອກະສານ, ແຕ່ວ່າໃນທາງທີ່ບໍ່ ເໝາະ ສົມກັບການຮຽກຮ້ອງຂອງພຣະເຈົ້າ, ມັນບໍ່ແມ່ນບໍ?


ຕອບ 2:

ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດບໍ່ໄດ້, ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ມີຫຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຈິງທີ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າພຽງແຕ່ບໍ່ເຊື່ອໃນເທບພະເຈົ້າຫລືພະເຈົ້າຕ່າງໆ.

ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະເຂົ້າໃຈວ່ານັກອະທິປະໄຕແມ່ນຫຍັງ. ຖ້າຜູ້ໃດຜູ້ ໜຶ່ງ ເຊື່ອໃນເທບພະເຈົ້າ, ເທບພະເຈົ້າ, ເທບພະເຈົ້າຫຼືສິ່ງທີ່ມີຊີວິດມະຫັດສະຈັນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນພວກມັນບໍ່ແມ່ນຄົນບໍ່ມີສາດສະ ໜາ. ຖ້າຜູ້ໃດຜູ້ ໜຶ່ງ ບໍ່ເຊື່ອໃນເທບພະເຈົ້າ, ເທບພະເຈົ້າຫລືສິ່ງມະຫັດສະຈັນຕ່າງໆ, ລາວເປັນຄົນບໍ່ມີສາດສະ ໜາ. ນັ້ນແມ່ນທັງ ໝົດ. ບໍ່ມີຫຍັງອີກແລ້ວ.

ສະນັ້ນຖ້າທ່ານເລີ່ມຕົ້ນ ຄຳ ຖາມທີ່ມີ ຄຳ ວ່າ "do atheists ... " ຫຼື "ແມ່ນ atheists ... " ແລະມັນກໍ່ແມ່ນສິ່ງອື່ນອີກທີ່ຕ້ອງເຮັດດ້ວຍຄວາມເຊື່ອໃນພະເຈົ້າ, deities ຫຼື supernatural, ຄຳ ຕອບກໍ່ຄື: " ມັນບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ. "

ມັນບໍ່ວ່າທ່ານຈະໂຕ້ຖຽງຫຼາຍປານໃດ, ພະຍາຍາມທີ່ຈະ ກຳ ນົດຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖືຂອງພະເຈົ້າ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມບົກຜ່ອງຂອງການບໍ່ເຊື່ອຖືສາສະ ໜາ (ຄວາມຮັບຮູ້ຂອງທ່ານ), ຕື່ນເຕັ້ນກ່ຽວກັບມັນ, ຈົ່ມກ່ຽວກັບມັນ, ຄວາມໃຈຮ້າຍກ່ຽວກັບມັນ, ຄວາມຈິງຍັງຄົງວ່າຂ້ອຍງ່າຍດາຍ ຢ່າເຊື່ອໃນເທບພະເຈົ້າ, ເທບພະເຈົ້າຫລືສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຊີວາ. ເລື່ອງຈົບ.


ຕອບ 3:

ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດບໍ່ໄດ້, ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ມີຫຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຈິງທີ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າພຽງແຕ່ບໍ່ເຊື່ອໃນເທບພະເຈົ້າຫລືພະເຈົ້າຕ່າງໆ.

ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະເຂົ້າໃຈວ່ານັກອະທິປະໄຕແມ່ນຫຍັງ. ຖ້າຜູ້ໃດຜູ້ ໜຶ່ງ ເຊື່ອໃນເທບພະເຈົ້າ, ເທບພະເຈົ້າ, ເທບພະເຈົ້າຫຼືສິ່ງທີ່ມີຊີວິດມະຫັດສະຈັນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນພວກມັນບໍ່ແມ່ນຄົນບໍ່ມີສາດສະ ໜາ. ຖ້າຜູ້ໃດຜູ້ ໜຶ່ງ ບໍ່ເຊື່ອໃນເທບພະເຈົ້າ, ເທບພະເຈົ້າຫລືສິ່ງມະຫັດສະຈັນຕ່າງໆ, ລາວເປັນຄົນບໍ່ມີສາດສະ ໜາ. ນັ້ນແມ່ນທັງ ໝົດ. ບໍ່ມີຫຍັງອີກແລ້ວ.

ສະນັ້ນຖ້າທ່ານເລີ່ມຕົ້ນ ຄຳ ຖາມທີ່ມີ ຄຳ ວ່າ "do atheists ... " ຫຼື "ແມ່ນ atheists ... " ແລະມັນກໍ່ແມ່ນສິ່ງອື່ນອີກທີ່ຕ້ອງເຮັດດ້ວຍຄວາມເຊື່ອໃນພະເຈົ້າ, deities ຫຼື supernatural, ຄຳ ຕອບກໍ່ຄື: " ມັນບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ. "

ມັນບໍ່ວ່າທ່ານຈະໂຕ້ຖຽງຫຼາຍປານໃດ, ພະຍາຍາມທີ່ຈະ ກຳ ນົດຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖືຂອງພະເຈົ້າ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມບົກຜ່ອງຂອງການບໍ່ເຊື່ອຖືສາສະ ໜາ (ຄວາມຮັບຮູ້ຂອງທ່ານ), ຕື່ນເຕັ້ນກ່ຽວກັບມັນ, ຈົ່ມກ່ຽວກັບມັນ, ຄວາມໃຈຮ້າຍກ່ຽວກັບມັນ, ຄວາມຈິງຍັງຄົງວ່າຂ້ອຍງ່າຍດາຍ ຢ່າເຊື່ອໃນເທບພະເຈົ້າ, ເທບພະເຈົ້າຫລືສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຊີວາ. ເລື່ອງຈົບ.


ຕອບ 4:

ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດບໍ່ໄດ້, ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ມີຫຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຈິງທີ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າພຽງແຕ່ບໍ່ເຊື່ອໃນເທບພະເຈົ້າຫລືພະເຈົ້າຕ່າງໆ.

ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະເຂົ້າໃຈວ່ານັກອະທິປະໄຕແມ່ນຫຍັງ. ຖ້າຜູ້ໃດຜູ້ ໜຶ່ງ ເຊື່ອໃນເທບພະເຈົ້າ, ເທບພະເຈົ້າ, ເທບພະເຈົ້າຫຼືສິ່ງທີ່ມີຊີວິດມະຫັດສະຈັນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນພວກມັນບໍ່ແມ່ນຄົນບໍ່ມີສາດສະ ໜາ. ຖ້າຜູ້ໃດຜູ້ ໜຶ່ງ ບໍ່ເຊື່ອໃນເທບພະເຈົ້າ, ເທບພະເຈົ້າຫລືສິ່ງມະຫັດສະຈັນຕ່າງໆ, ລາວເປັນຄົນບໍ່ມີສາດສະ ໜາ. ນັ້ນແມ່ນທັງ ໝົດ. ບໍ່ມີຫຍັງອີກແລ້ວ.

ສະນັ້ນຖ້າທ່ານເລີ່ມຕົ້ນ ຄຳ ຖາມທີ່ມີ ຄຳ ວ່າ "do atheists ... " ຫຼື "ແມ່ນ atheists ... " ແລະມັນກໍ່ແມ່ນສິ່ງອື່ນອີກທີ່ຕ້ອງເຮັດດ້ວຍຄວາມເຊື່ອໃນພະເຈົ້າ, deities ຫຼື supernatural, ຄຳ ຕອບກໍ່ຄື: " ມັນບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ. "

ມັນບໍ່ວ່າທ່ານຈະໂຕ້ຖຽງຫຼາຍປານໃດ, ພະຍາຍາມທີ່ຈະ ກຳ ນົດຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖືຂອງພະເຈົ້າ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມບົກຜ່ອງຂອງການບໍ່ເຊື່ອຖືສາສະ ໜາ (ຄວາມຮັບຮູ້ຂອງທ່ານ), ຕື່ນເຕັ້ນກ່ຽວກັບມັນ, ຈົ່ມກ່ຽວກັບມັນ, ຄວາມໃຈຮ້າຍກ່ຽວກັບມັນ, ຄວາມຈິງຍັງຄົງວ່າຂ້ອຍງ່າຍດາຍ ຢ່າເຊື່ອໃນເທບພະເຈົ້າ, ເທບພະເຈົ້າຫລືສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຊີວາ. ເລື່ອງຈົບ.