ມູນຄ່າແລະລາຄາແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?


ຕອບ 1:

ລາຄາໃນຫົວ ໜ່ວຍ ເສດຖະກິດແມ່ນສິ່ງທີ່ຖືກຮຽກຮ້ອງ; ໂດຍທົ່ວໄປ ໝາຍ ເຖິງລາຄາທີ່ຖາມ. ເມື່ອສິນຄ້າຖືກຂາຍ, ບັນດາຫົວ ໜ່ວຍ ເສດຖະກິດທີ່ຜູ້ຊື້ຈ່າຍໃຫ້ກາຍເປັນລາຄາຂາຍ.

ມູນຄ່າທີ່ສະແດງອອກໃນຫົວ ໜ່ວຍ ເສດຖະກິດອາດຈະມີການພົວພັນກັບລາຄາ. ມູນຄ່າແມ່ນຖືກ ກຳ ນົດໂດຍປົກກະຕິເປັນລາຄາເສດຖະກິດສະເລ່ຍ (ຫລືຊ່ວງ) ທີ່ຜູ້ຊື້ແລະຜູ້ຂາຍທີ່ມີຄວາມຮູ້, ບໍ່ມີຜູ້ໃດຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນໃນການຊື້ຫລືຂາຍຄວາມຜິດປົກກະຕິ, ຕົກລົງແລະເຮັດທຸລະ ກຳ ຢ່າງຄົບຖ້ວນ.

ລາຄາແລະຄຸນຄ່າມັກຈະເປັນສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຈະແຈ້ງ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ເຫລົ້າທີ່ເຮັດຈາກເຫລົ້າທີ່ຫາຍາກຂອງຝຣັ່ງໄດ້ຖືກປະມູນອອກມາເມື່ອສອງສາມປີກ່ອນແລະຊື້ໂດຍຜູ້ເກັບເຫລົ້າໃນລາຄາ 5000 ໂດລາ. ບໍ່ດົນຫລັງຈາກນັ້ນ, ລາວໄດ້ພົບແລະຊື້ເຫຼົ້າແວງດຽວກັນທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ເປີດຢູ່ໃນຮ້ານອາຫານ 3 ດາວຂອງຝຣັ່ງໃນລາຄາ 250 ໂດລາ.