ຜູ້ລວບລວມຂໍ້ມູນແລະ console ຄືກັນບໍ? ຫລືວ່າມັນແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?


ຕອບ 1:

console ແມ່ນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການໂຕ້ຕອບກັບຄໍາສັ່ງເທົ່ານັ້ນ.

 

ນັກຂຽນແບບປົກກະຕິແມ່ນໂປແກຼມທີ່ປ່ຽນພາສາລະດັບສູງມາເປັນພາສາຄອມພິວເຕີ້ທີ່ໃຊ້ໄດ້ຫຼືພາສາເຄື່ອງຈັກ.

ຕົວຢ່າງ compiler ສາມາດເປັນເຄື່ອງແປພາສາທີ່ແປປະໂຫຍກທີ່ທ່ານເວົ້າເປັນພາສາສະເປນເປັນພາສາອັງກິດ. ສົມມຸດວ່າພາສາອັງກິດແມ່ນພາສາທີ່ຄອມພິວເຕີເຂົ້າໃຈ.